Storfrokostmøte i Hjertnes

Storfrokostmøte

  • Frokostmøte

    Hjertnes kulturhus

    23. March 2022, 7:30 - 10:15

  • Frokost

Deltagerliste

Årets storfrokostmøte flyttes til 23. mars og vi gleder oss til å se vårt lokale næringsliv på Hjertnes. Fra scenen får du blant annet høre vår nye næringsminister Jan Christian Vestre, Johan H. Andresen, eier og styreleder i Ferd og konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower.

Møtedeltakelse er gratis og åpent for alle. Frokost og mingling fra 07.15. Faglig del starter kl 08.00.

Program:

  • Regjeringens aktive næringspolitikk v/Jan Christian Vestre, næringsminister
  • Bærekraftig næringsutvikling i Sandefjord v/Bjørn Ole Gleditsch, ordfører, Bjørn Gudbjørgsrud, kommunedirektør og Jan Erik Hvidsten, næringssjef
  • Ferds eksperimentelle investering for å ta et ansvar de ikke har v/Johan H. Andresen – eier og styreleder i Ferd
  • Arbeidsmarkedet og talent shortage v/Maalfrid Brath – konsernsjef i Manpower

Møteledere er Anne Grethe Bakken, Sandefjord kommune og Ingebjørg Tollnes, Sandefjord Næringsforening.

Det blir musikalsk innslag fra Musikk i Sandefjord Kirke (MiSK) v/Svein Rustad og Magne Fremmerlid. 

Etter møtet kan du høre våre lokale gründere fra den lille scenen i foajeen. En økende vekst av spennende gründerbedrifter skapes og vokser til i Gründerbyen Sandefjord. Vi ønsker å vise frem mangfoldet av de ulike bedriftene som er representer på Gründeriet. Møt opp i foajeen etter presentasjonene på hovedscenen og få med deg «gründernes 1-minutt pitcher» og utstillinger.

Smittevern:
Sett i lys av smittesituasjonen i Norge, ber vi alle som har symptomer på forkjølelse eller er syke om å holde seg hjemme. Hold avstand der det er mulig, og unngå håndhilsning og klemmer. Husk god håndhygiene og vis hensyn. Tusen takk for at du bryr deg.

Velkommen!

               

                                     

Avmelding:
Det er kostnadsfritt å delta på dette frokostmøtet. Avmelding må skje senest kl 15.00 dagen før på post@sandefjordnaringsforening.no. Ved senere avmeldinger vil det påløpe et gebyr på kr 200,- som dekker kostnader for servering.

Aktiviteter