Hvorfor er bærekraft viktig for næringslivet?

Hvorfor er bærekraft viktig for næringslivet?

Det stilles stadig strengere krav fra både offentlige og private aktører. Ved å ta et samfunnsansvar, sikrer den enkelte bedrift i større grad sin egen konkurransekraft.  Målene mot 2030 er ambisiøse. Skal vi klare det, er et nært samspill mellom myndigheter, næringsliv og enkeltindivider nødvendig.

Sandefjord kommune
Kommuneplanen for Sandefjord har FNs bærekraftmål som rammeverk og jobber med mange av de samme bærekraftmålene som SNF. Vi samarbeider gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringer og felles fagsamlinger. Sandefjord er best i landet på antall Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter opp mot antall innbyggere.

Samarbeid gir styrke
Vi synes samarbeid er smart, snur oss raskt og er endringsvillige. Vi deler og gjør hverandre gode. Sandefjord Næringsforening skal ta en ledende og aktiv rolle i arbeidet med bærekraft og dele av egen kompetanse/innsikt med næringslivet.

Hvordan ønsker vi å bli oppfattet?
Sandefjord Næringsforening er til og for medlemmene. Vi skal gå foran, være relevante og jobbe for et konkurransekraftig næringsliv. Vår visjon er «vekst for hele næringslivet». Omdømme bygges innenfra gjennom våre handlinger og holdninger, og oppfattes utenfra. Vi skal være åpne, ærlige og transparente i alt vi foretar oss og reflektere tiden vi lever i. Ønsket etterlatt inntrykk er at vi er en relevant og ansvarlig næringsforening.


Tilbake