Sandefjord Næringsforening

Foto: Heidi Marie Gøperød

Sandefjord Næringsforening

I 1972 ble Sandefjord Industriforening etablert. I 2002 endret foreningen navn til Sandefjord Næringsforening.

Sandefjord Næringsforening (SNF) jobber for og med næringslivet i kommunen. Våre 591 medlemmer representerer et stort mangfold av bransjer, størrelser og geografi, og vi etterstreber å representere alle like godt. Vi har en viktig stemme.

Sandefjord Næringsforening er en av de største og viktigste møteplassene for næringslivet i vår region, og vi gjennomfører årlig et stort antall arrangementer med faglig innhold. Vi har månedlige frokostmøter, webinarer, fagsamlinger, lunsjmøter og andre samlinger. Vi har et tettpakket program og et aktivitetsnivå få andre næringsforeninger kan vise til.

Våre strategiske satsningsområder er:

#1: Å fremme næringsvekst

#2: Å bygge forretningsnettverk


#3: Å tilføre ny kunnskap

Sandefjord Næringsforening driver Gründeriet, som er et kontorfellesskap for gründere i Sandefjord sentrum. Vi tilfører gründere et miljø hvor bedrifter fra ulike bransjer og i ulike faser møtes og lærer av hverandre. Hovedmålet er å skape nye arbeidsplasser i Sandefjord.

Sandefjord Næringsforening har også prosjektansvar for Tenk Sandefjord som markedsfører Sandefjord som et attraktivt sted å bo, jobbe og drive virksomhet.


Tilbake