Sandefjord Næringsforening er den viktigste møteplassen i Sandefjord. Vi jobber til det beste for næringslivet i regionen.

Medarbeidere