Velkommen som medlem!

Velkommen som medlem!

Sandefjord Næringsforening er den viktigste møteplassen for næringslivet i Sandefjord og omegn. Vi gjennomfører årlig et betydelig antall arrangementer med stort mangfold av temaer og dyktige foredragsholdere.

Vi jobber for næringslivet, og som medlem får du:

 1. Være en del av regionens viktigste møteplass
 2. Delta i våre nettverk, bygge relasjoner og møte bredden av det lokale næringslivet
 3. Faglig påfyll (frokostmøter, webinarer, fagsamlinger, nettverk, konferanser)
 4. Sosiale møteplasser
 5. Medlemstilbud - både gi og få
 6. Synlighet på våre nettsider
 7. Nyhetsbrev - hvor du enkelt kan holde deg oppdatert på hva som skjer
 8. Mulighet til å være vertskap på frokostmøte eller fagsamling


Årsavgiften beregnes ut i fra
omsetningen til bedriften, følgende priser gjelder for 2024:

Kategori 1 - under 10 millioner: 3 050,-
Kategori 2 - 10 - 20 millioner: 5 550,-
Kategori 3 - 20 - 50 millioner: 8 100,-
Kategori 4 - 50 - 100 millioner: 10 600,-
Kategori 5 - 100 - 500 millioner: 13 100,-
Kategori 6 - over 500 millioner: 16 200,-
   
*Assosiert medlemskap 3 050,-

  *Politiske partier / offentlige utdanningsinstitusjoner - antall deltakere pr. arrangement for assosierte medlemmer begrenses til 2. Ved flere faktureres kr 400,- pr. person/frokostmøte.

Årsavgiften består av kontingent og serviceavgift og reguleres årlig med utgangspunkt i SSBs konsumprisindeks pr. november. Prisene listet er eks mva.

Vi tilbyr studenter som er over 18 år og tilknyttet høyere utdanning i Sandefjord studentmedlemskap.
For mer informasjon send en mail til: post@sandefjordnaringsforening.no

Bli medlem

 • Advokat
 • Annen tjenesteyting
 • Arkitekt/ingeniør
 • Bank/finans/forsikring
 • Bemanning/rekruttering
 • Bil/motor
 • Bygg/anlegg/entreprenører
 • Eiendom
 • Elektro
 • Handel/netthandel/engros
 • Helse
 • Hotel/restaurant/servicenæring
 • Ideell organisasjon
 • Industri
 • IT/IKT
 • Konsulent/rådgivning
 • Kultur / idrett
 • Markedsføring/reklame/media
 • Offentlig sektor
 • Regnskap/revisjon
 • Reiseliv
 • Shipping
 • Transport/logistikk
 • Utdanning

Kontaktperson

+47