Strategiske områder 2023 - 2025

Strategiske områder 2023 - 2025

Fremme næringsvekst
• Styrke næringslivets posisjon gjennom grønn konkurransekraft, mangfold og inkludering, innovasjon- og teknologifokus
• Være pådriver for bærekraftig by- og regionutvikling og infrastruktur/kollektivtilbud
• Tiltrekke, beholde og utvikle relevant kompetanse for næringslivet
• Prosjektleder for: 
• Gründeriet: Skape nye arbeidsplasser i Sandefjord
• Tenk Sandefjord: Modernisere omdømmet, styrke kommunens næringsliv, bygge stolthet og sette Sandefjord på kartet

Bygge forretningsnettverk
• Være den viktigste møteplassen for næringslivet i Sandefjordsregionen. Styrke posisjonen ytterligere
• Være en brobygger mellom næringsliv, kommune, fylke, politikere, virkemiddelapparatet og akademia
• Sikre medlemsvekst fra alle bransjer og god medlemstilfredshet

Tilføre ny kunnskap
• Være relevante og tidsaktuelle. Holde et godt faglig nivå på alle møteplasser 


Tilbake