Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

I september 2020 ble vi i Sandefjord Næringsforening Miljøfyrtårn-sertifisert og i september 2023 har vi blitt resertifisert.

Vår miljøpolicy

Sandefjord Næringsforening ønsker å gå foran. Vår ambisjon er å bidra til et bærekraftig næringsliv i Sandefjord gjennom vårt tilbud og vår kommunikasjon til medlemmene. Vi har søkelys på det ytre miljøet i alle våre tjenester og jobber for et godt og inkluderende arbeidsmiljø internt. Alle våre ansatte skal være kjent med våre miljømål, og aktivt medvirkende til å oppnå målene.

Sandefjord Næringsforening skal ta en ledende og aktiv rolle i arbeidet med bærekraft med utgangspunkt i FN’s bærekraftmål 

Hva gjør vi?
Sandefjord Næringsforening ble Miljøfyrtårnsertifisert i september 2020 og resertifisert i 2023. Det innebærer blant annet:

  • HMS styringsverktøy
  • Energikontroll og måling
  • Kildesorteringsmål på 75 %
  • Innkjøpsrutiner

Som en av de første næringsforeningene tilbyr vi gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Se i vår kalender når oppstart av neste pulje er.

Sandefjord Næringsforening - klima og miljørapport 2023

Sandefjord Næringsforening - resertifisert Miljøfyrtårn 2023

Sandefjord Næringsforening - sertifikat Miljøfyrtårn

Sandefjord Næringsforening - klima og mijørapport 2022

Sandefjord Næringsforening - klima og miljørapport 2021

Sandefjord Næringsforening - klima og miljørapport 2020

Sandefjord Næringsforening - klima og miljørapport 2019

 

 


Tilbake