Vår kultur

Vår kultur

Vår visjon og våre verdier viser hva vi står for og hvordan vi jobber. Dette har vi med oss i alt vi gjør.

Visjon

  • Å skape vekst for hele næringslivet

Verdier

Profesjonell

  • Være nøytrale
  • Ha presisjon fra A - Å
  • Vise respekt og være seriøse


Inspirerende

  • Være relevante og fremoverlente
  • Utvikle gode møteplasser
  • Skape begeistring med "glimt i øyet"

Handlekraftig

  • Tar initiativ
  • Gjøre ord til handling
  • Ha orden og struktur

Tilbake