Framtidens trafikk i Sandefjord

Framtidens trafikk i Sandefjord

  • Fagmøte

    Kommunestyresalen, Rådhuset

    18. January 2022, 9:00 - 10:30

  • Kaffe

    Kun 80 plasser

Deltagerliste

Hvordan mener du og din bedrift at trafikken i Sandefjord skal se ut framover? Hva må til for å redusere personbiltrafikk og klimagassutslipp? 

Hvilke behov og ønsker har vårt lokale næringsliv? 

Sammen med Sandefjord kommune, inviterer vi til møte der vi informerer om dagens og framtidens trafikk og effekter ved ulike strategiske tiltak. Vi håper på gode innspill og spørsmål fra deltagerne.

En ny plan for transport i Sandefjord – Mobilitetsplan – utarbeides nå av Sandefjord kommune. Hensikten er å planlegge for et fremtidig transportsystem som er bærekraftig, effektivt og brukervennlig for innbyggere og næringslivet.

Det blir innlegg ved:

  • Ole Jakob Hansen, prosjektleder for mobiltetsplan i Sandefjord kommune
  • Grethe Myrberg, trafikkplanlegger Rambøll Norge AS

Smittevern:
Sett i lys av smittesituasjonen i Norge, ber vi alle som har symptomer på forkjølelse eller er syke om å holde seg hjemme. Hold avstand der det er mulig, og unngå håndhilsning og klemmer. Husk god håndhygiene og vis hensyn. Tusen takk for at du bryr deg.

Aktiviteter