Planforum: Måter å bo på!

Planforum: Måter å bo på!

10.09.2023

Den 14. september inviterer Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. På møtet får du høre blant annet høre om Tømmerkaia – trygge og gode utleieboliger og Anders Madsens gate – boligkonsept for unge som mangler egenkapital. Sandefjord kommune vil informere om Byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum, som snart skal ut på høring.

Sandefjord Planforum er et tilbud til eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. Du finner mer informasjon HER.

Program:
Registrering, kaffe og mingling fra kl 08.15. Faglig program starter kl 08.30.

Du får høre om:

Tømmerkaia – Velkommen hjem, bli så lenge du vil. Trygge og gode utleieboliger.
Heidi Sjerve har ansvaret for prosjektet på Tømmerkaia i Skien. På Tømmerkaia i Skien bygges Norges første bydel utelukkende for utleie. Her tilbys det tidsubestemte leiekontrakter med kun indeksjustering av husleien, ingen markedsjustering.

Anders Madsens gate – boligkonsept for unge som mangler egenkapital
Anders Madsens gate er et unikt boligkonsept for unge i Tønsberg. Tønsberg kommune har bygd 26 leiligheter midt i sentrum beregnet for unge mellom 18 og 34 år som ikke har tilstrekkelig egenkapital. Ved kjøp av en av disse leilighetene garanterer kommunen for egenkapitalen. Det betyr at man kan få lån i banken selv om man ikke har spart opp nok penger til å oppfylle kravet om 15 prosent egenkapital.

Byutviklingsplan for Sandefjord sentrum
Byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum skal snart skal ut på høring. 

Avmelding:
Om du er forhindret fra å delta, blir vi glad om du benytter avmeldingslinken på møtebekreftelsen du har mottatt. 


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter