Planforum: Måter å bo på!

Planforum: Måter å bo på!

  • Fagmøte

    Kommunestyresalen

    14. September 2023, 8:15 - 10:00

  • Kaffe

    Kun 80 plasser

Mer informasjon kommer.

Sandefjord Planforum er et tilbud til eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. 

Aktiviteter