Informasjonsmøte om Miljøfyrtårnsertifisering

Informasjonsmøte om gruppesertifisering i Miljøfyrtårn

 • Aktivitet

  Gründeriet

  5. September 2023, 8:30 - 10:00

 • Kaffe

Deltagerliste

Vurderer du å Miljøfyrtårnsertifisere bedriften din og ønsker mer informasjon om hva det innebærer? Da bør du melde deg på vårt uforpliktende informasjonsmøte 5. september.

De siste par årene har 36 lokale virksomheter gjennomført gruppesertifisering i regi av Sandefjord Næringsforening, og tilbakemeldingene er svært gode. Å være sertifisert bidrar til å styrke egen konkurransekraft, være en positiv pådriver i samfunnet, profesjonalisere egen drift og ikke minst forbruke mindre av jordens ressurser. Ved å tallfeste mer, vil bedriften oppnå besparelser og drive smartere.

Fordeler med gruppesertifisering er:

 • Det er rimeligere enn normal sertifiseringsprosess
 • Du kommer i en fast prosess som sikrer rask gjennomføring av sertifiseringen
 • Du får gode diskusjonspartnere i andre bedrifter rundt relevante spørsmål

Agenda for informasjonsmøtet:

 • Velkommen v/Ingebjørg Tollnes, Sandefjord Næringsforening
 • Hva er gruppesertifisering, framdrift og det praktiske v/Tom Gogstad, Skagerak Consulting
 • Spørsmål

Møtet og tilbudet om gruppesertifisering i Miljøfyrtårn er åpent for alle virksomheter i Sandefjord.

Neste sertifisering starter i september og betinger at min. 4 bedrifter deltar. 

Aktiviteter