Hvordan søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Hvordan søke støtte til bedriftsintern opplæring?

  • Webinar

    Webinar

    26. January 2022, 9:00 - 10:00

Deltagerliste

Trenger bedriften ny kompetanse? Da kan du søke pengestøtte til opplæring internt gjennom BIO-ordningen til Vestfold og Telemark Fylkeskommune. En perfekt mulighet til å styrke de ansattes kompetanse.

På dette webinaret får du høre Hans Jacob Edvardsen som er rådgiver innen kompetanseutvikling og inkludering i fylkeskommunen.

Han vil fortelle om hvordan du søker støtte, hvem som kan søke og hvilke frister som gjelder. Vi legger opp til spørsmål etter presentasjonen.

Link blir sendt ut til påmeldte deltakerne i forkant av webinaret.

Aktiviteter