Hvordan profesjonalisere styrearbeidet?

Hvordan profesjonalisere styrearbeidet?

 • Fagmøte

  RG 15 (Rådhusgata 15)

  29. October 2024, 7:30 - 10:00

 • Kaffe og noe å bite i

  60 plasser

Deltagerliste

Hvordan jobber et profesjonelt styre, og hva innebærer det å være et proft styremedlem? Er mangfold viktig for å sikre bedriftens optimale utvikling? Og hvordan finner du gode styrekandidater og posisjonere deg selv for styreverv? Alt dette får du høre mer om på vårt fagmøte den 29. oktober.

Målgruppen for dette møtet er bedriftseiere, styremedlemmer, styreledere og daglig ledere.

Antallsbegrensning: 2 deltakere pr. bedrift.

Program:
Registrering, kaffe og mingling fra kl 07.30. Faglig program starter kl 08.00.

 • Hva innebærer det å være et profesjonelt styremedlem v/Gyrid Skalleberg Ingerø, profesjonell styrearbeider
 • Hvorfor er mangfold i styrerommet viktig? v/Faten Lubani, Globale Sandefjord
 • Hvordan finne gode kandidater og gjør deg selv synlig for styreverv? v/Charlotte von Krogh, AIG

Du får høre:

Gyrid Skalleberg Ingerø er i dag nestleder i styret i Telenor ASA og styremedlem i Höegh Autoliners ASA, Gjensidige ASA, KID ASA, Kitron ASA og Itera ASA. Ingerø har lang ledererfaring innen finans, revisjon, snuoperasjoner og finansiell rådgivning etter mer enn 35 års arbeid med ulike børsnoterte og PE-relaterte selskaper. I tillegg til operativ erfaring fra ledelsen i Kongsberg Gruppen, Telenor Norge og Komplett har hun vært aktiv i norske styrer i over 20 år. Gjennom årene har hun samlet erfaring fra både store, børsnoterte selskaper og mindre bedrifter. Gyrid er fra Sandefjord og lokalt sitter hun i styret i Sandefjord Lufthavn AS.

Faten Lubani er leder for Globale Sandefjord, der målet er å fremme mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn i næringslivet. Hun har en mastergrad innen utviklingsarbeid og jobbet i FNs organisasjon for industriell utvikling. Hun er sertifisert mangfoldsleder, har ledet Sandefjord kommunes handlingsplan for mangfold og inkludering, og har blitt tildelt en inkluderingspris for sin innsats. Faten er styremedlem i Oslo Met.

Charlotte von Krogh er Head of Nordic Claims i AIG (American International Group) og har over 25 års internasjonal ledererfaring innen konsulentbransjen med hovedvekt på finans, strategisk planlegging og operasjonell effektivitet. Hun har omfattende internasjonal styreerfaring og brenner for å skape engasjement og arbeidsglede hos andre. Hun er styrerådgiver i Aboard. Charlotte er fra Sandefjord.

Aktiviteter