Hvilke støtteordninger har Enova for næringsbygg?

Foto: Eirik C. Agledal/Enova

Hvilke støtteordninger har Enova for næringsbygg?

11.05.2024

Den 14. mai inviterer vi til webinar med Enova med fokus på hvilke støtteordninger de tilbyr for bygg og eiendom. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Det finnes en rekke støttetilbud for bygg og eiendom som:

Program:

Jan Peter Amundal er seniorrådgiver i Enova og jobbet der siden 2005. Hans ansvarsområde har vært energibruk i bygg og han har hatt ansvar for mange av støtteordningene Enova har rettet mot energibruk i yrkesbygg. Før han startet i Enova jobbet han mange år som energirådgiver.

Link for å delta på webinaret finner du HER


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter