Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

16.03.2021

Vi har gleden av å kunne tilby en ny runde med Miljøfyrtårn-gruppesertifisering for bedrifter i Sandefjord.

For at bedriften skal kunne delta, må de tilfredsstille en del krav:

Hva er inkludert

Pris
Prisen for sertifiseringsprosessen er: 15.500,- (eks.mva)
Avgiften til Miljøfyrtårn: 3920,-  (eks. mva) *
*Avgiften gjelder for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner oversikten over etableringsgebyr for virksomheter med flere ansatte, HER.
Det tas forbehold om eventuelle justeringer på etableringsgebyret hos Miljøfyrtårn.
 
Ekstra støtte utover det som inngår i gruppesertifiseringen, vil bli fakturert til en rabattert pris på 1350,- (eks. mva) per time. Slike ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd
 
Sertifiseringsmøte nr. 1
Tirsdag 14. september kl. 08:30 - 10:30
Introduksjon til Miljøfyrtårn, Miljøfyrtårn-portalen, fremdrift og systemkrav
 
Sertifiseringsmøte nr 2
Tirsdag 28. september kl. 08:30 - 10:30
Arbeidsmiljø
 
Sertifiseringsmøte nr 3
Tirsdag 19. oktober kl. 08:30 - 10:30
Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
 
Møte hos den enkelte vikrsomhet
Uke 45 avtales individuelt (fysisk eller digitalt)
Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør
 
Sertifisering
Uke 48 (dato avtales individuelt) - gjennomgang av uavhengig sertifisør
 
Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov og får hjelp til å besvare alle oppgaver.

Deltakelse
Det legges opp til at samling 1, 2 og 3 gjennomføres fysisk, dersom situasjonen rundt Koronasituasjonen gjør at vi må stramme inn har vi også muligheten til å gjennomføre digitalt. På de fysiske møtene bør det begrenses til én person per firma, dersom kurset gjennomføres digitalt, kan flere personer delta.
 
Påmelding og kansellering
Påmelding er bindende og frist for å melde seg på er 6. september. Kursavgift faktureres forskuddsvis og refunderes ikke dersom virksomheten ikke deltar på møtene eller ønsker å avbryte gjennomføringen.

Velkommen!


Tilbake

Aktiviteter