Logoen til Miljøfyrtårn sammen med blå himmel og grønne blader

Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

 • Aktivitet

  Gründeriet

  25. September 2024, 8:30 - 10:30

 • kaffe

Deltagerliste

Vi har gleden av å kunne tilby en ny runde med Miljøfyrtårn-gruppesertifisering for bedrifter i Sandefjord. Frist for å melde seg på er 18. september.

For at bedriften skal kunne delta, må de tilfredsstille en del krav:

 • Virksomhet må falle inn under Miljøfyrtårn-stiftelsens rammer for sertifisering (landbruk, faller f.eks. utenfor).
 • Virksomhet må ikke være for kompleks. Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav.
 • Noen typer bedrifter som rederier, selskaper innen bank, finans og forsikring og offentlige virksomheter kan Miljøfyrtårn-sertifiseres, men ikke gjennom denne gruppesertifiseringen.
 • Bedriften må ha én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
 • Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen, og Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften må jobbe mellom møtene for å tilfredsstille kravene og dokumentere at dette er gjort

Hva er inkludert?
Denne gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne i kursperioden. 

 • Innledende gjennomgang av bedriften og registrering i Miljøfyrtårn-systemet
 • Tilgang til den elektroniske Miljøfyrtårn-portalen
 • 3 møter a 2 timer for opplæring
 • 1 besøk på bedriften for individuell oppfølging (for de som ønsker det)
 • Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte i kursperioden.

Dersom noen deltakere ønsker oppfølging etter avsluttet kursperiode, eller bistand til arbeid som ikke direkte inngår i gruppesertifiseringen (f.eks. arbeid med HMS), kan dette avtales med kursholder. Denne oppfølgingen vil da bli fakturert etter påløpte timer og til rabattert timepris.

Sertifiseringsmøte nr. 1
Onsdag 25. september kl. 08:30 - 10:30
 
Sertifiseringsmøte nr 2
Torsdag 17. oktober kl. 08:30 - 10:30
 
Sertifiseringsmøte nr 3
Onsdag 06. november kl. 08:30 - 10:30
 
Møte hos den enkelte virksomhet (for de som ønsker det)
Disse møtene vil i første rekke finne sted mellom de obligatoriske sertifiseringsmøtene. Tidspunkt avtales individuelt.
 
Sertifisering
Dato avtales individuelt - gjennomgang av uavhengig sertifisør
 
Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov og får hjelp til å besvare alle oppgaver.

Deltakelse
Samling 1, 2 og 3 gjennomføres fysisk på Gründeriet. På de fysiske møtene bør det begrenses til én person per firma.

Pris
Prisen for sertifiseringsprosessen er: 12.500,- (eks. mva)

Ekstra støtte fra Miljøfyrtårn-rådgiver utover det som inngår i gruppesertifiseringen, vil bli fakturert til en rabattert pris på 1450,- (eks. mva.) per time. Slike ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd 

I tillegg kommer følgende kostnader:

Avgiften til Miljøfyrtårn (0-9 årsverk): 4 880, - (eks. mva) * 
Avgiften til Miljøfyrtårn (10-29 årsverk): 7 510,- (eks mva) *

*Avgiften dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner oversikten over etableringsgebyr for virksomheter med flere ansatte, HER. Det tas forbehold om eventuelle justeringer på etableringsgebyret hos Miljøfyrtårn. Etableringsgebyret vil bli fakturert direkte fra Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Avgift til sertifisør via Certnor:
(forbehold om justering fra Certnor i 2024)

Virksomheter i bransjekategori 1: kr 11 330
Virksomheter i bransjekategori 2: kr 12 695
Virksomheter i bransjekategori 3: kr 15 425
Tillegg per ekstra lokasjon (f.eks. eksterne lager/bygg): kr 2 626
Årlig gjennomgang med sertifisør: kr 1 523 pr/time (antatt timebruk 1-2)
Administrasjon og sertifikatkontrollgebyr: kr 300
Alle priser fra Certnor er eks. mva.

Oversikt over bransjekategoriene finner du HER

For virksomheter som har kriteriesett i ulike bransjekategorier, vil høyeste pris gjelde. Eventuelle reisekostnader (bil, fly, tog, buss og lignende) knyttet til sertifisering kommer i tillegg. Ved bruk av eget kjøretøy gis kjøregodtgjørelse etter statens satser. I tillegg er det reisetid som faktureres med en timepris på kr 525. Faktura for sertifisering vil bli utstedt etter endt sertifiseringsmøte.

Dersom det avdekkes betydelig avvik under sertifiseringsmøtet som innebærer vesentlig tilleggsarbeid for sertifisør vil dette faktureres i tillegg med en timepris på kr 1523.
 
Påmelding og kansellering
Påmelding er bindende og frist for å melde seg på er 18. september. Kursavgift faktureres forskuddsvis og refunderes ikke dersom virksomheten ikke deltar på møtene eller ønsker å avbryte gjennomføringen. Det må være minimum 4 bedrifter som er påmeldt for at vi skal kunne gjøre dette som en gruppesertifisering. 

Ta kontakt med mona@sandefjordnaringsforening.no dersom du har spørsmål.

Aktiviteter