Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

01.01.2022

Vi har gleden av å kunne tilby en ny runde med Miljøfyrtårn-gruppesertifisering for bedrifter i Sandefjord. Første samling er 8. februar kl 08:30

For at bedriften skal kunne delta, må de tilfredsstille en del krav:
Virksomhet må falle inn under Miljøfyrtårn-stiftelsens rammer for sertifisering (landbruk faller f.eks. utenfor)
Virksomhet må ikke være for kompleks. Ordningen er i første rekke beregnet på bedrifter som skal sertifiseres etter Miljøfyrtårns generelle krav og inntil ett bransjekrav.
Bedriften må ha én dedikert person som deltar på møter og har det interne ansvaret for sertifiseringsprosessen (en såkalt Miljøfyrtårn-ansvarlig).
Det legges opp til et fastsatt løp for gjennomføringen, og Miljøfyrtårn-ansvarlig og andre i bedriften må jobbe mellom møtene for å tilfredsstille kravene og dokumentere at dette er gjort.

Hva er inkludert
Denne gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne. Prisen inkluderer også selve sertifiseringen. 
Innledende gjennomgang av bedriften og registrering i Miljøfyrtårn-systemet
Tilgang til den elektroniske Miljøfyrtårn-portalen
3 møter a 2 timer for opplæring
1 besøk på bedriften for individuell oppfølging
Individuell oppfølging per e-post, telefon eller nettmøte i hele kursperioden

Pris
Prisen for sertifiseringsprosessen er: 16.500,- (eks.mva)
Avgiften til Miljøfyrtårn: 4 400,-  (eks. mva) *
*Avgiften gjelder for virksomheter med 0-9 årsverk og dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner oversikten over etableringsgebyr for virksomheter med flere ansatte, HER.
Det tas forbehold om eventuelle justeringer på etableringsgebyret hos Miljøfyrtårn.
 
Ekstra støtte utover det som inngår i gruppesertifiseringen, vil bli fakturert til en rabattert pris på 1350,- (eks. mva) per time. Slike ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd
 
Sertifiseringsmøte nr. 1
Tirsdag 8. februar kl. 08:30 - 10:30
Introduksjon til Miljøfyrtårn, Miljøfyrtårn-portalen, fremdrift og systemkrav
 
Sertifiseringsmøte nr 2
Tirsdag 1. mars kl. 08:30 - 10:30
Arbeidsmiljø
 
Sertifiseringsmøte nr 3
Tirsdag 15. mars kl. 08:30 - 10:30
Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
 
Møte hos den enkelte vikrsomhet
Avtales individuelt (fysisk eller digitalt)
Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør
 
Sertifisering
Dato avtales individuelt - gjennomgang av uavhengig sertifisør
 
Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov og får hjelp til å besvare alle oppgaver.

Deltakelse
Det legges opp til at samling 1, 2 og 3 gjennomføres fysisk. På de fysiske møtene bør det begrenses til én person per firma.
 
Påmelding og kansellering
Påmelding er bindende og frist for å melde seg på er 1. februar. Kursavgift faktureres forskuddsvis og refunderes ikke dersom virksomheten ikke deltar på møtene eller ønsker å avbryte gjennomføringen. Det må være minimum 4 bedrifter som er påmeldt for at vi skal kunne gjøre dette som en gruppesertifisering. 

Påmeldingsfristen har gått ut, men ta kontakt med mona@sandefjordnaringsforening.no dersom du har spørsmål.


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter