Energieffektivisering og strømsparing!

Energieffektivisering og strømsparing!

22.10.2022

Høye strømpriser utfordrer små og store virksomheter. Hvilke tiltak kan eiendomsforvaltere og leietakere gjøre for å redusere energiutgiftene allerede nå i vinter? Meld deg på vårt webinar 2. november kl 08.30.

Green Network setter denne gangen fokus på konkrete tiltak bedriftene kan gjøre for å redusere sine energikostnader.

Link for deltakelse finner du HER.

Program:

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet. Webinaret er åpent for alle bedrifter.


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter