Energieffektivisering og strømsparing!

Energieffektivisering og strømsparing

  • Green Network

    Webinar

    2. November 2022, 8:30 - 9:30

Deltagerliste

Mer informasjon kommer.

 

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet. Webinaret er åpent for alle bedrifter.

Aktiviteter