Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord er et samarbeid mellom kommunen og det lokale næringslivet. 

I dag støttes Tenk Sandefjord av Sandefjord kommune og omkring 60 lokale bedrifter. 
Her kan du lese mer om hva Sandefjord har å tilby: hjemmesiden til Tenk Sandefjord

Gjennom prosjektet er det oppnådd gode resultater...

Sandefjord kommune har høyere innbyggervekst enn sammenlignbare kommuner

Sandefjord kommune har høyere etableringstakt enn de fleste andre kommuner

Med aktivitetene våre har vi hjulpet medlemsbedriftene våre å rekruttere nye medarbeidere

Vi har skapt begeistring og stolthet blant dem som allerede bor og jobber i kommunen

Ønsker du å høre mer om våre aktiviteter?

Ta kontakt med hannemarie@sandefjordnaringsforening.no


Tilbake