Vi gratulerer Allegro!

Foto: Fogra Reklamefoto

Vi gratulerer Allegro!

15.12.2023

Allegro er kåret til vinner av Tenk stort-prisen 2023. Årets tema var kjønnsbalanse og det var et sterkt finaleheat med Allegro, Future Technology og Komplett som topp 3. Tenk Stort-prisen er et samarbeid mellom PwC og Sandefjord Næringsforening. Se juryens begrunnelse.

På bildet fra venstre: Sebastian Lech (Allegro), Joanna Carr (Allegro), Hanne Mari Thorsen (Allegro), Pia Gundersen (Allegro), Anita Krohn Traaseth (juryleder), Ingebjørg Tollnes (Sandefjord Næringsforening), Hanne Marie Pedersen (Sandefjord Næringsforening) og Morten Bast Ness (PwC).

Juryleder Anita Krohn Traaseth holdt en strålende tale, og stod for overrekkelsen til en svært fornøyd vinner. 

Juryens begrunnelse:

Når Sandefjord Næringsforening og PwC skal dele ut Tenk stort-prisen, da vet vi at det nærmer seg jul. Også i år har juryen bestått av Anita Krohn Traaseth, Kristin Saga og Kjell Terje Ringdal. For femte gang har vi hatt gleden av å juryere og vurdere kandidater fra næringslivet i Sandefjord.
 
I år har likestilling i næringslivet vært konkurransekriteriet. Likestilling er viktig, nødvendig og et helt opplagt kriterium for suksess og trivsel. Likevel har juryen i år hatt friske diskusjoner om dette temaet er FOR opplagt, FOR selvfølgelig – og litt «skulle bare mangle». 

Men tallenes tale viser at det ER nødvendig å ha fokus på likestilling og kjønn. Spesielt i næringslivet. Det er bare å se på ståa i Norges 200 største bedrifter der rundt 85 prosent av alle topplederne er menn og 87 prosent av styrelederne er menn. 
 
Vi befinner oss i Sandefjord, hvalfangerbyen der mannfolka forsvant ned til sørishavet, ble borte i 7-8 måneder – og etterlot kvinnene hjemme. Kvinner som spilte alle roller, som gjorde dame-tingene og mannetingene. Som oppdro sine sønner og døtre til å se at kvinner kan. Kvinner kan drive en familie, forhandle med leverandører av rørleggertjenester, kjøre bil, lage mat, være families finansminister og være familiens overhode mer enn halve året.
 
I dét lyset kan det være litt «yesterday news» å gi en pris til en bedrift som tilfeldigvis har to-tre kvinner i styret. Og hva så, kunne man ha spurt. Er dette en litt nedlatende gest fra et mannssamfunn som vil smykke seg med litt likestilling til jul?
 
Da vi så innstillingene og kandidatene til årets pris, så vi at her er det håp om noe større. Nemlig et ønske rundt om i bedriftene til å tenke mer enn KJØNN, men også SKJØNN.
 
Vi har ikke bare sett etter tall, men også tanker. Tanker som strekker seg utover ren matematikk og kjønnsfordeling.
 
Vi ville jakte på det som faktisk skaper endringer og forbedringer, vi lette med lupe etter de nye tankene og de nye innstillingene til det å skape gode arbeidsplasser der det er plass til noe mer; likestilling og mangfold. Mangfold både i form av nye tanker, flere kjønn, flere farger, rette og skeive, erfaringer, tro og innstillinger til livet.
 
Når man snakker om kjønn, kvinner eller likestilling blir det fort fokus på det vi kaller #whataboutism – «hvamedisme/hvaomisme» . Hvamedisme er når en side i en diskusjon dirigerer eller retter oppmerksomhet fra det som blir diskutert - for eksempel kjønn -  over til noe annet - som for eksempel etnisitet.
 
Og uten tvil, hvis man altså skulle ønske seg noe – er det at vi i fremtiden jakter på å skape balanse mellom kjønn, etnisiteter, hudfarger, erfaringer og holdninger. At flere bedrifter våger å blande og utfordre det vante og uvante og at man kan skape en tro på at mange ulike skaper reelt mangfold. At det å være ulike skaper mangfold – som igjen skaper god business – og ikke minst øker innovasjonsevnen. Og DET er helt sentralt for enhver bedrift – å gjenspeile sine kunder, både nåværende og framtidige – det er bare slik de vil oppnå relevans over tid.
 
Men årets pris handler om kjønnsbalanse i næringslivet.

Så - til årets prisvinner.

Prisvinneren oppviser målrettet og konkret arbeid over tid, godt forankret på øverste nivå - slik de selv lister opp med gode eksempler:

 • Ledelsen har et bevisst forhold til, og god oversikt over, kjønnsbalansen i selskapet.
  Når prisvinneren rekrutterer, lages det en profil der det, for internt bruk, sies noe om preferert kjønn og alder. Dette for å opprettholde en god balanse i organisasjonen. Alle blir dog ansatt for sin kompetanse og ikke for kjønn/alder. Men har man to likestilte kandidater, ja da kommer kjønnsperspektivet inn for å sikre balanse.
 • Prisvinneren evaluerer talenter i organisasjonen – både kvinner og menn – og oppfordrer til karriereutvikling og omstilling om ønskelig
 • Hos prisvinneren er det tilrettelagt for å kombinere karriere med familie.
 • Kvinner har blitt ansatt i starten av graviditet. Kvinner/menn i permisjon følger lønnsutvikling i permisjonstiden. Fedre er like mye hjemme med syke barn som mødre. Toppledelsen er småbarnsforeldre, og prioriterer det.
 • Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering, alle behandles alle helt likt – det er en selvfølgelighet og hygienefaktor i selskapet sin kultur og ledelse.
 • Kvinner og menn har samme lønnsvilkår og muligheter for karriereutvikling.
 • Man styrer etter en tro på at mangfold og en god miks av type mennesker på tvers av kjønn og alder, er en viktig del av forretningssuksessen og –grunnlaget.
 • For å kunne levere gode verdier til kundene, bruker de metodikker som får særdeles ulike roller til å fungere i samspill. Kreative, strategiske og tekniske folk samhandler for å skape unike leveranser. For virkelig å forstå kunden og kundens kunder, trenger selskapet mennesker med ulike erfaringer, referanserammer og egenskaper – en god miks av kjønn er en selvfølgelighet i denne symbiosen.
 • Prisvinneren arbeider aktivt og systematisk for kvinnelige programmerere: De har vært sterkt engasjert i Horten Tech festival. En arena der de møter unge tech-studenter og får vist fram sin kultur og mangfold til unge jenter og gutter som er nysgjerrige på muligheter innen arbeidslivet

 Så resultater: som de dokumenterer godt!

 • Totalt i selskapet er det 56 prosent menn og 44 prosent kvinner
 • Administrerende direktør er kvinne
 • Toppledelsen består av én mann og én kvinne
 • Ledergruppen består av 3 menn og 2 kvinner (Forrige ledergruppe, 2020, besto av 4 kvinner og 3
  menn)
 • Styret består av 2 kvinner og 4 menn
   

Så til slutt et levende eksempel på hvor viktig det er at handling følger holdning: Da prisvinneren ville rekruttere en mannlig ressurs som krevde mer i lønn enn det eksisterende nivået i selskapet, viste de sitt sanne jeg: De økte lønna til den som var i selskapet til det nivået den nye ansatte krevde. DER viste de sitt sanne ansikt Og det ansiktet var vakkert!
Årets prisvinner har et navn som spiller hen på musikkens verden. Samtidig som prisvinneren teller suksessen i likestilling, forstår de at musikken ikke bare handler om noter, men om å sette en rytme som alle kan danse til.
De har skapt tiltak og initiativer for å sikre at alle ansatte, uansett kjønn, har muligheten til å spille seg inn i lederroller og ta styringen på arbeidsplassen.
Årets prisvinner har et navn fra den klassiske musikkens verden, men er moderne og nytenkende. Prisvinnerens navn betyr hurtig, livlig og lystig. Og det er nettopp det de er! 

Årets prisvinner er Design- og kommunikasjonsbyrået ALLEGRO.


Tilbake

Artikler

 • Enorme muligheter!

  Nyheter - 26.02.2024

  Enorme muligheter!

  Eldrebølgen er i ferd med å skylle over Norge og Sandefjord. En kjøpesterk kundegruppe gir nye muligheter for et fremoverlent næringsliv. Kommunedirektør Bjørn Gudbjørgsrud tror 80 er det nye 50. Selv lader han hode og kropp med trening, friluftsliv og på to hjul med Harley Davidson. 

  Les mer
 • Ukrainske flyktninger er klare for jobb!

  Nyheter - 23.02.2024

  Ukrainske flyktninger er klare for jobb!

  Ønsker du å ta et samfunnsansvar? NAV i Sandefjord er nå på jakt etter arbeidsgivere som har mulighet til å tilby jobb eller arbeidstrening til ukrainske flyktninger. Oppfordringen til næringslivet i Sandefjord er å reflektere over konkrete tiltak for aktivt å støtte integreringen av flyktninger i arbeidsmarkedet. Sandefjord kommune har bosatt ca. 440 ukrainske flyktninger siden krigen i Ukraina brøt ut i mars 2022.

  Les mer
 • Kulturarv og utvikling i Sandefjord

  Nyheter - 15.02.2024

  Kulturarv og utvikling i Sandefjord

  I dag inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. Over 70 deltakere fra næringslivet var på plass for å høre om hvordan vi kan bevare «sjela» til Sandefjord med ny og gammel bebyggelse side og side. Fortetting er bærekraftig og bidrar til mer liv i sentrum. På samme tid må vi ta vare på verdifulle kulturmiljøer.

  Les mer
 • Grep en mulighet før andre!

  Nyheter - 15.02.2024

  Grep en mulighet før andre!

  For nærmere 15 år siden, forstod gründer Pål Tychesen i Termoenergi at EU ville komme med krav om energimerking av næringsbygg som også ville gjelde i Norge. Han sjekket hvem som kunne utføre dette og fant kun noen store konsulentfirmaer med høye timepriser, så her var det et stort marked. Etter 3-4 måneders drift kom Jarle S. Johannessen inn som daglig leder. De så raskt at de måtte ansette flere folk med riktig kompetanse. 

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 14.02.2024

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 8 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. 

  Les mer
 • Sandefjord til topps!

  Nyheter - 13.02.2024

  Sandefjord til topps!

  Sandefjord kommune har vunnet prisen ”Årets vertskapskommune for næringslivet”. Prisen ble delt ut under et kommunalpolitisk toppmøte i Trondheim tirsdag. Dette er en inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet som er lagt ned gjennom flere tiår, forteller Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord, i sin takketale.

  Les mer
 • Trenger du IT folk?

  Nyheter - 13.02.2024

  Trenger du IT folk?

  Sammen med Universitetet i Sørøst-Norge ønsker vi å styrke kontakten mellom studentene og arbeidslivet i regionen. USN tilbyr virksomheter i regionen tilgang på gode IT kandidater.

  Les mer
 • Jobber for å bli høyskole!

  Nyheter - 09.02.2024

  Jobber for å bli høyskole!

  På under fire år, har Gokstad Akademiet gått fra 2 fagskoleutdanninger og 100 studenter til 13 utdanningsløp og nærmere 900 studenter fra høsten 2024. Nå er ambisjonen å videreutvikle fagskolen til å bli høyskole med mulighet for bachelorgrad på to studieløp. Går alt etter planen, vil tilbudet være klart i 2026.

  Les mer
 • God bruk av kunstig intelligens

  Nyheter - 08.02.2024

  God bruk av kunstig intelligens

  Over 70 deltok på dagens webinar med Digital Norway om "God bruk og muligheter med kunstig intelligens". Eirik Andreassen som er leder for teknologi og nettverk i Digital Norway, holdt en strålende presentasjon som du finner på neste side. Hans oppfordring er å prøve seg fram, følge med og bli trygg på teknologien.

  Les mer
 • What does the Fox say?

  Nyheter - 08.02.2024

  What does the Fox say?

  Vi gjør det «The Foxway».
  Det er ikke Ylvis-brødrene vi har vært og besøkt, men det multinasjonale IT-selskapet Foxway, som har en misjon om å muliggjøre bærekraftig IT for alle.

  Les mer
 • Frokostmøte med gründerstjerner!

  Nyheter - 06.02.2024

  Frokostmøte med gründerstjerner!

  I dag startet 140 SNF-ere dagen med frokostmøte på Sandefjord Videregående Skole. Tema for møtet var gründerskap, og vi fikk blant annet høre våre lokale gründerstjerner Carl Christian Fon, Eric Sandtrø, Øivind Allum og Øystein Seim. 

  Les mer
 • Solid og anerkjent bryggespesialist

  Nyheter - 02.02.2024

  Solid og anerkjent bryggespesialist

  På Fokserød, tett på E18, holder Nordocks til i lyse lokaler. Siden 1998 har de levert brygger og kaianlegg i høy kvalitet og med god service til kunder i hele Norge. De tilbyr alle type flytebrygger, fastbrygger, rehabilitering og alt av utstyr som naturlig hører til brygger.

  Les mer
 • TikTok på Marketingboost

  Nyheter - 01.02.2024

  TikTok på Marketingboost

  En spennende og lærerik start på dagen med fullbooket Marketingboost-møte, med TikTok på programmet. Vivian Chiang, Brand Partnerships Manager i TikTok delte innsikt og gode eksempler om hvordan næringslivet kan bruke TikTok som markedsføringskanal. 

  Les mer
 • Ny episode av YBS podden!

  Nyheter - 01.02.2024

  Ny episode av YBS podden!

  I episode 10 møter vi Ronny Manuel Jevnaker, en av 3 drivere av GFTeam Sandefjord.

  Les mer
 • Innovasjon Camp Sandefjord

  Nyheter - 30.01.2024

  Innovasjon Camp Sandefjord

  Er du klar til å utforske en ny forretningside, eller har du kunnskap du ønsker å dele med et gründerteam? Bli med på Innovasjon Camp Sandefjord den 23. mars på Gründeriet. Dette er en unik mulighet for deg som er en del av det etablerte næringslivet i Sandefjord til å jobbe med innovasjon og teste ut nye retninger for ditt eksisterende selskap.

  Les mer
 • Look to Sandefjord!

  Nyheter - 27.01.2024

  Look to Sandefjord!

  I 2020 så Globale Sandefjord dagens lys etter et felles initiativ av NAV Sandefjord, Sandefjord Næringsforening og Sandefjord kommune. Siden den gang har flere enn 1000 med innvandrerbakgrunn kommet i jobb, næringslivet har fått relevant kompetanse og mangfold har blitt en bevegelse i kommunen vår. 

  Les mer
 • Spennende bedriftsbesøk!

  Nyheter - 24.01.2024

  Spennende bedriftsbesøk!

  En fin start på dagen for 30 SNF-ere på bedriftsbesøk til Fosstech på Borgeskogen. Steven Foss presentere Fosstech og tema for innlegget hans var "omstilling i praksis". En sterk bedriftskultur er viktig i en tid med raske endringer, samt god ledelse. Ikke minst er det viktig å være ute for å forstå hva som skjer og finne mulighetene, sa han. Fosstech er i vekst og ønsker seg flere, dyktige medarbeidere i 2024.

  Les mer
 • Reise- og eventbyrå i medvind

  Nyheter - 19.01.2024

  Reise- og eventbyrå i medvind

  Vi har vært på besøk hos eventbyrået Connections, som holder til i Sandefjords Blad sine tidligere lokaler i Kongens gate. Selskapet ble etablert i 2007, og eies og drives i dag av Marianne Reistveit som har vært med helt siden starten. Connections har spesialisert seg på skreddersydde firmaturer og events for næringslivet, og tilbyr også privatturer til større publikumsevent som Bocelli-konserten i Bocellis hjemby Lajatico, finalehelgen i Håndball-VM mm. Med 15 ansatte og kontorer i Sandefjord og Trondheim, skaper de unike opplevelser for kunder fra hele Skandinavia.  

  Les mer
 • Karrieredag 2024

  Nyheter - 19.01.2024

  Karrieredag 2024

  Tirsdag 12. mars, fra kl 09.00 til 14.00, arrangerer Gokstad Akademiet karrieredag for tredje året på rad. Næringslivet i Sandefjord og omegn inviteres til å delta med stand, holde en kort bedriftspresentasjon og speeddate med aktuelle kandidater. 

  Les mer
 • Frivilligbørs 7. februar!

  Nyheter - 17.01.2024

  Frivilligbørs 7. februar!

  I løpet av et par timer på Harmonie arena (Hjertnes) håper vi at det skapes nye relasjoner og muligheter for samarbeid mellom næringslivet og frivilligheten. Samarbeid kan handle om å dele kompetanse, praktisk hjelp, underholdning, utstyr eller lokaler uten at det veksles noe penger.

  Les mer
 • Å bygge by for framtiden!

  Nyheter - 13.01.2024

  Å bygge by for framtiden!

  Jotun er et av Norges mest internasjonale selskaper og en av de største, private arbeidsgiverne i Vestfold. At hovedkontoret ligger i Sandefjord, er en gave for oss som bor her. Selskapet er en stor bidragsyter lokalt, opptatt av å bygge by og skape et Sandefjord som er bra for både medarbeidere og innbyggere.

  Les mer
 • Vil du bli med i styringsgruppen til YBS?

  Nyheter - 12.01.2024

  Vil du bli med i styringsgruppen til YBS?

  Vi trenger et nytt medlem til å bli med å skape spennende aktiviteter og arrangement for nettverket, er det deg?  

  Les mer
 • 550 på årets storfrokostmøte!

  Nyheter - 10.01.2024

  550 på årets storfrokostmøte!

  For en fantastisk kick start det ble på 2024 med storfrokost i Hjertnes i samarbeid med Sandefjord kommune. 

  Les mer
 • Bli en bedre formidler!

  Nyheter - 10.01.2024

  Bli en bedre formidler!

  Har du lyst til å bedre dine presentasjonsevner og sikre at budskapet ditt når frem? Da er Toastmasterklubben noe for deg. Målet er å gi deg praktiske øvelser, god oppfølging og en strukturert læringsplan, slik at du kan bygge opp verktøyene du trenger for å bli tryggere som formidler. Kurset starter 25. januar.

  Les mer
 • ;