Nye regler for hjemmekontor – skjerpet plikt for bedriftene

Nye regler for hjemmekontor – skjerpet plikt for bedriftene

01.05.2022

Regjeringen har sett behov for oppdatering av regelverket ved bruk av hjemmekontor, og dermed foretatt endring i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem. Endringene trer i kraft 1. juli 2022. Advokat Amalie Høivang i Advokatfirmaet Høivang gir oss en oversikt over hva nytt lovverk betyr for næringslivet.

I de siste årene har bruken av hjemmekontor blitt mer vanlig. Under pandemien med nedstengning og restriksjoner var det i lange perioder påbud om hjemmekontor. Både bedriftene og de ansatte har omstilt seg og innrettet seg med hjemmekontor som hverdag. Som følge av dette har hjemmekontor blitt mer normalisert og flere bedrifter velger nå å tilby sine ansatte muligheten til å fortsette med hjemmekontor. Dette har gjort at det har vært et behov for å oppdatere og tilpasse regelverket til et mer moderne arbeidsliv.

Arbeidstiden for hjemmekontor blir regulert 
En av de største endringene er at forskriftens særregel om arbeidstid, i nåværende § 6, blir opphevet. Arbeidsmiljølovens alminnelige regler om arbeidstid skal dermed gjelde også for bruk av hjemmekontor, jf. § 1, 3. ledd. Det betyr at arbeidstiden skal være den samme enten arbeidstakeren er på hjemmekontor eller fysisk på arbeidsplassen.

Unntaksbestemmelse - informasjon istedenfor avtalefesting
Under pandemien med pålegg om hjemmekontor, gjaldt det krav om skriftlig avtale tilknyttet hjemmearbeidet. Etter regelendringen  vil unntaket nå endres til at dersom  hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, så kan arbeidsgiver gi skriftlig beskjed etter drøfting med tillitsvalgt jf. ny § 2, 3.ledd.

Plikt til å sikre ansatte godt psykososialt miljø
Etter den gjeldende hjemmekontorforskriften har det ikke vært spesifisert, slik som i arbeidsmiljøloven, at arbeidstaker har krav på et godt psykososialt arbeidsmiljø. Etter forskriftsendringen i forskrift, pålegges nå, at arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt på hjemmekontor, jf. ny § 3, 1. ledd, annen setning.  

Herunder har arbeidsgiver fortsatt plikt i henhold til forskriften, til å sikre at bla innemiljø og arbeidsutstyr er forsvarlig jf § 3, 1. ledd. For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt

Tilsyn fra Arbeidstilsynet
En annen viktig endring er at arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Det følger av endringene at tilsynet ikke har adgang til arbeidstakers hjem uten særskilt avtale, slik at tilsynet føres på annen måte, jf. ny § 6.

For å kort oppsummere omfatter endringene følgende:

 • Særregel om arbeidstid oppheves, samme reglene om arbeidstid skal gjelde både på arbeidsplassen og på hjemmekontor
 • Tydeliggjøring av når forskriften gjelder
 • Unntak fra kravet om skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene, arbeidsgiver kan gi skriftlig informasjon etter å ha drøftet informasjonen med tillitsvalgte først
 • Arbeidsgiver plikter å sikre det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret
 • Arbeidsgiver har fortsatt plikt til å sikre forsvarlig utstyr og miljø på hjemmekontoret
 • Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i hjemmekontorforskriften blir overholdt
   

Endringene i forskriften vil ivareta og verne arbeidstaker på samme måte på hjemmekontor som på arbeidsplassen og innebærer dermed en skjerpet plikt for bedriftene til ivaretagelse av de ansatte som har ordning med hjemmekontor. Endringene medfører og at arbeidstaker kan forholde seg til de samme arbeidstidene uavhengig om arbeidstaker jobber hjemmefra eller på arbeidsplassen.

Tusen takk til vår medlemsbedrift Advokatfirmaet Høivang for nyttig innsikt.


Tilbake

Artikler

 • Folkemøter i Sandefjord!

  Nyheter - 01.10.2022

  Folkemøter i Sandefjord!

  Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i fremtidens Sandefjord kommune? Og hvordan skal vi transportere oss selv, varer og tjenester? I oktober arrangeres folkemøter i Sandefjord 5. oktober, Stokke 17. oktober og Andebu 19. oktober.

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer!

  Nyheter - 01.10.2022

  Velkommen til nye medlemmer!

  Det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen til Sandefjord Næringsforening. Se våre nye medlemmer i tredje kvartal.

  Les mer
 • Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Nyheter - 27.09.2022

  Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Den 3. november inviteres du til Bereduskonferansen i Bølgen Kulturhus i Larvik - en innsikts- og inspirasjonskonferanse om planlegging, matsikkerhet og energi. Hovedarrangør er Statsforvaltereren.

  Les mer
 • Få hjelp til finansiering!

  Nyheter - 27.09.2022

  Få hjelp til finansiering!

  I dag inviterte vi til informasjonsmøte om Fylkeskommunens kompetansemeglertjeneste. De gir gratis rådgivning når bedrifter ønsker hjelp til å søke finansiering fra de mange støtteordningene i det offentlige virkemiddelapparatet. 

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 23.09.2022

  Trenger du rådgivning?

  Er du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Sandefjord på plass 45

  Nyheter - 21.09.2022

  Sandefjord på plass 45

  På vårt webinar i samarbeid med NHO, fikk vi presentert resultatene for Sandefjord i årets kommune-NM.
  NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 20.09.2022

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 5 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. Sandefjord ligger helt i toppen i Norge over byer med flest Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter.

  Les mer
 • Hva vil du med byen?

  Nyheter - 14.09.2022

  Hva vil du med byen?

  Onsdag 28. september 2022 inviterer Sandefjord kommune og Tenk Sandefjord til byutviklingskveld. Det blir deling av ideer, foredrag, mat og musikk. Vi skal skape framtidas Sandefjord - sammen!

  Les mer
 • Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  Nyheter - 14.09.2022

  Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  I høst deler Sparebanken Sør ut fire millioner kroner til prosjekter eller tiltak som bidrar til en bærekraftig fremtid i landsdelen vår. Konseptet kalles Bærekrafttak. Kjenner du til et godt prosjekt som trenger penger til å realisere sine mål? Søknadsfrist er 25. september.

  Les mer
 • Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Nyheter - 13.09.2022

  Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Den 22. september kl 12.00 er det offisiell åpning av Mulighetshuset i Bekkeveien 1. Her vil unge og voksne som står utenfor arbeidslivet få hjelp på veien inn mot arbeid eller utdanning. Du og dine medarbeidere inviteres herved til åpningen som byr på et rikholdig program med underholdning, omvisning og noe godt fra Matbørsen.

  Les mer
 • Tenk stort-prisen 2022!

  Nyheter - 10.09.2022

  Tenk stort-prisen 2022!

  PwC og Sandefjord Næringsforening skal nok en gang løfte fram lokale bedrifter som utmerker seg spesielt positivt. Temaet for Tenk stort-prisen 2022 er omstilling. En Sandefjords-bedrift vil stå igjen som vinneren, og alle kan nominere sin favoritt.

  Les mer
 • Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Nyheter - 08.09.2022

  Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Vi har startet planleggingen av 2023. For å utvikle et best mulig tilbud for våre medlemmer, er det viktig for oss å høre dine tanker og ønsker rundt medlemskapet i Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • Kultur som næring!

  Nyheter - 07.09.2022

  Kultur som næring!

  I dag inviterte vi til frokostmøte med kultur som næring på programmet. Nærmere 150 SNF-medlemmer startet dagen med kultur, faglig påfyll og omvisning i den nye, fleksible kulturarenaen.

  Les mer
 • Har du meldt deg på?

  Nyheter - 02.09.2022

  Har du meldt deg på?

  Påmeldingene til årets Torpkonferanse den 6. oktober tikker inn, og over 250 deltakere er klare. Vi håper på å se deg, og kan love tidsaktuelle temaer fra scenen, underholdning, god servering og ikke minst mange fine folk. Dette må du ikke gå glipp av.

  Les mer
 • Kun 1 plass ledig!

  Nyheter - 01.09.2022

  Kun 1 plass ledig!

  Fra høsten 2022 til våren 2023 arrangerer vi 6 samlinger for ledere i SNF-medlemsbedrifter. Målet med samlingene er å styrke kunnskap, ferdigheter og bli nysgjerrige på egne og andres holdninger i lederrollen. I tillegg vil du knytte nettverk med andre ledere, noe vi også mener er verdifullt i en lederhverdag. Vi setter sammen mindre grupper hvor du vil kunne diskutere og utvikle lederskapet ditt.

  Les mer
 • Solkraftverk på bygg er hot!

  Nyheter - 31.08.2022

  Solkraftverk på bygg er hot!

  Over 100 fra næringslivet deltok på dagens webinar i Green Network "Solkraftverk på bygg er hot". Et høyaktuelt tema hvor deltakerne fikk høre ulike caser fra solkraftanlegg på næringsbygg og offentlige bygg. 

  Les mer
 • Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Nyheter - 25.08.2022

  Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Den 8. september fra kl 08.00 - 10.00 inviterer Sandefjord kommune til møte i planforum. Dette er arena for eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. 

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 24.08.2022

  Få støtte til opplæring!

  Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 20. september.  Søknader som kommer inn til søknadsfrist, vil bli gitt tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. 

  Les mer
 • Morgenkaffe og gründerpitch

  Nyheter - 23.08.2022

  Morgenkaffe og gründerpitch

  Har du lyst til å høre mer om hva lokale gründerne jobber med? Gründeriet inviterer medlemmer av Sandefjord Næringsforening til «morgenkaffe og gründerpitcher» den 13. september.

  Les mer
 • Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 22.08.2022

  Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Sandefjord er i Norgestoppen når det gjelder antall Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Det skaper konkurransekraft og er et viktig fokus for oss i Sandefjord Næringsforening. Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte den 25. august.

  Les mer
 • Vil du markedsføre din bedrift?

  Nyheter - 19.08.2022

  Vil du markedsføre din bedrift?

  Ønsker du å markedsføre din bedrift til andre medlemmer? Eller handle fra lokale aktører? Da må du bli med på "Pitch & Mingle" 2. september.

  Les mer
 • Back to work!

  Nyheter - 17.08.2022

  Back to work!

  Etter en fin sommer, var det flott å samle næringslivet i Kurbadhagen til Back to work. Nærmere 200 fra vårt næringsliv var på plass og det ble en topp kveld med mange fine folk.

  Les mer
 • Solenergi på yrkesbygg!

  Nyheter - 17.08.2022

  Solenergi på yrkesbygg!

  Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark har en tilskuddsordning for solenergi på yrkesbygg. 

  Les mer
 • Bli med på back to work!

  Nyheter - 11.08.2022

  Bli med på back to work!

  Nærmere 200 fra næringslivet i Sandefjord er klare for sommerfest 18. august i Kurbadhagen. Ta med gode kollegaer til en kveld fylt med god stemning, lave skuldre og mange fine folk. Det er ingen antallsbegrensning pr. bedrift.

  Les mer
 • ;