Hva kan gjøre Sandefjord sentrum mer levende?

Hva kan gjøre Sandefjord sentrum mer levende?

25.11.2021

Den 17. november gjennomførte vi frokostmøtet "Hvorfor er byutvikling viktig for næringslivet?". Vi inviterte alle deltakerne til å komme med innspill, og her kan du lese ønskelisten i sin helhet om hva som skal til for et mer levende Sandefjord sentrum.

 • Mindre biltrafikk midt i byen, flere grønne lunger
 • Bedre tilbud i forhold til hva yngre er opptatt av. Vi har mer enn nok kafeer og bakevarer i sentrum, men mangler smoothie/rawfodd/salatbarer. Savner og bedre tilbud hvis en ønsker å gå ut en kveld for å ta en drink eller et glass vin, så som en ren cocktail/vin bar med gode sittemøbler og lounge musikk, noe som gjør det mer fristende å gå ut enn å sitte hjemme. Lenger åpningstider på butikker i sentrum. Med vanlig arbeidstider rekker jeg aldri å gå i butikker i sentrum etter arbeidsdagen, og bestiller dermed istedenfor klær/sko/utstyr på nett.
 • Flere utesitteplasser som i nye Kongens gate
 • Utvid Gründeriet så flere kan få tilgang til et slikt positivt konsept for næringsvekst
 • Flere oppgraderte gater, slik som de har gjort i Kongensgate. Ikke «sentrere» sentrum fra Hvaltorvet til byggeområdet, men bruke hele sentrumssonen.
 • Det bør bli "påbudt" med aktive fasader på gateplan i sentrum (ikke bolig eller innadvendte næringsarealer) og ikke så høye bygg at det blir lite sol i gatene. Det må være hyggelig å bevege seg i byen.
 • Flere trær og grønne busker, mer brostein og ikke asfalt, brede fortau og flere benker. oppgradering av del av Kongensgate ble veldig fint. Viktig å tenke helhetlig opp mot eiendomsutviklere med krav om cafe/salatbar/cocktailbar osv på gateplan av nye boligbygg i sentrum samt at eiendomsutvikler for boligbygg legger inn grønne lunger/grønt på boligbyggene og på fasade mot bybilde og krav som legger til rette for mulighet til gode rom i sentrum knyttet til boligbyggene for aktiviteter og for mindre torg med mulighet for sittebenker og grøntarealer og cafeliv mm, samle parkering i utkanten av sentrum med god dekning fremfor parkeringsplasser inne i selve sentrum, gode sykkelparkeringer
 • Oppdatering av gateplan og gaterommet i sentrum. Tilsvarende som er gjennomført i Kongensgate.
 • Bybåter/ferger med sommer og vinterruter som kan frakte elsykler/barnevogner etc. Et samlet uteliv langs sjøfronten, enhetlig plan på bygninger i farge og stil ift. områder, enhetlig skilting, fortsette med grønne lunger og beplantning, lage noe penere og mer permanent som kan lage et "stiligere" miljø ifm. strømbadet, håndball beach ++
 • Tenk Stort! Først som sist få infrastruktur på plass; Steng Kilgaten slik at Karlsenkvartalet kan legges lenger frem eller etablere et torg å bli kvitt trafikale problemer i dette området. Da kan også Hjertnespromenaden bygges helt ned og bli en fullverdig gågate som skaper et bedre miljø mellom by og sjø. Det burde også tenkes stort og lages en tunnel fra innfartsveien og som kom opp på Vesterøya ved Jotun. Da kunne også fergene flyttes ut dit og blitt beholdt i Sandefjord. En gratis byferge som henter beboere på Vesterøya eller fergeturister og beboere på Thorøya for å dra dem til sentrum på jobb eller for å bruke butikker og restauranter. Da kan videre boligutvikling på Vesterøya fortsette. I tunellen så kunne det blitt bygget en avkjøring som kom opp inne i Presteåsen. Her burde det vært laget et stort "skjult" parkeringshus med en fin utgang til sentrum. Da kunne man redusert trafikale problemer i sentrum. Slutt å bygg store kontorbygg på utsiden av sentrum og tiltrekk jobber med mennesker som bruker penger i sentrum. Etabler en spektakulær restaurant på toppen av Park hotell. For å lykkes med dette så må det først etableres en gruppe mennesker med gjennomslagskraft og kapasitet. Vær mer nysgjerrige på hvordan Fredrikstad har gått opp "stien" for dem har absolutt hatt "hårete" mål som dem har nådd!!!
 • 1) økt aktivitet /åpne spisesteder på søndagene, også formiddagen 2) bevare, og øke antall grøntarealer - flere sosiale soner 3) Gratisbuss til sentrum ala Fredrikstad sitt gratis fergetilbud - hvor de kan vise til betydelig økning i persontrafikk til sentrum
 • Longshot og strengt tatt en politisk beslutning, men avklaring rundt bibliotekets plassering vil bety mye for aktiviteten i sentrum
 • Båt / brygga-framnes-stub - Jotun Nybyen byggene - byrom med småbutikker-kafe-og hvorfor ikke noe som tiltrekker småbarnsfamilier også
 • Nye Kongensgate og Thor Dahls gate fremstår for meg som viktige steg mot fremtidens bymiljø. Det bør fortsatt være fokus på arbeidsplasser i sentrum for å trekke folk til bykjernen i ukedagene. Videre er trafikkaviklingen mellom sentrum (Kilgata) og parkeringsmuligheter utenfor sentrumskjernen med kollektiv (buss/båt) transport til sentrum spennende tema!
 • Ta tak i dette med sitteplasser, rom for folk å sitte sammen, om det er barn, ungdom, pensjonister eller kontorfolk som tar lunchen ute eller som bare flytter jobben utendørs.
 • Lage flere gater "grønne", som nye Kongensgate. Tørre å etablere parkeringsmuligheter utenfor gågatene. Utnytte sjølinjene til sosiale samlingsplasser. Lage plante-soner i nordre del av Badeparken, ved lekeplassen, hvor man kan plante og gro vekster.
 • 1. Videreføre konseptet i Kongensgate til flere gater. Det har blitt en så utrolig fin gate, eneste minus er det er for kort! 2. Gjør torget mer intimt, del det inn i soner, sett opp flere sittebenker, beplant og generelt gjør det til noe mer enn en asfaltert plass.
 • Utvikle Tivolitomta
 • Overbygde tilgjengelige benker for alle, så folk kan sitte ute i regn og vinterstid
 • Flere sittegrupper/&lokasjoner hvor man kan tra med seg lunsj/bakevarer/kaffe man kjøper og sette seg ute i byen. Den nye gaten ved Håndverkeren er et fantastisk eksempel på et miljø og hvor det er bord+sitteplasser utenfor.
 • Litt mer hippe restauranter og utesteder, gjerne et strøk med litt samme stil . Sandefjordinger er da ikke så Harry som dagens tilbud tilsier.
 • Kunnskapsbygg med bibliotek og kulturskole på Tivolitomta.
 • Flytte fergene
 • Fjerne fergene og legge til rette for byutvikling i dette området. Dette vil også resultere i mindre handelslekkasje, mindre trafikk/lokal forurensing og bedring av vannkvaliteten.
 • Aktiv sentrums-søndag. Det kan være samme konsept som ble presentert fra Fredrikstad med mini-gartnere og muligheter for en parsell midt i byen, det kan være streetfood vogner, det kan være arrangerte turer for mer voksne eller en "stolpejakt" / pokemon aktig jakt i byen. Scann denne qr kode, svar på et spørsmål om sandefjord og vær med i trekning av.... pop up utstillinger, vogner på torget med utstilling og kulturtilbud. Lekende og levende :)
 • Flere sitteplasser i åpne byrom til benyttelse for alle - Søndagsåpne caféer - Søndagsåpent bibliotek, ev. begrenset til en søndag i måneden
 • Jeg liker tanken på sentrumsnære parkeringshus med hyggelige priser.
 • Våg å ta gode langsiktige beslutninger selv om det er støy fra noen små grupper. Reduser trafikk og parkering, bruk Kongensgates siste oppgradering "rund baut" - motiver gårdeiere til å tenke ut av boksen ved oppgradering og alternativ utleie
 • Bedre utnyttelse av badeparken og opparbeidelse av en sentrumsstrand. Utvidet åpningstider (spesielt mot kveldinga) for butikker og kafeer i byen. Fornyelse av plassen foran senteret slik at det er hyggeligere å oppholde seg der. Videreutvikling av bibliotekstilbudet, sml det nye Deichman i Oslo sentrum.
 • Næringslivet er avhengig av byutviklingen, men byutviklingen er også avhengig av næringslivet. Fredrikstad gjør mye riktig. Noen strategiske knagger. Kraften i en retning. Det er viktig at den nedre delen av nybygg i sentrum er næring. Tenk hva Kilen Brygge ville vært med næring på bakkeplan. Sandefjord har for få p-plass, for mange boliger og for lite næring i sentrum. Flere arbeidsplasser gir et mer levende sentrum. Bolig for folk over 60 øker behovet for legekontor og andre helsevirksomheter, ref Kilen Brygge.

Tilbake

Artikler

 • Folkemøter i Sandefjord!

  Nyheter - 01.10.2022

  Folkemøter i Sandefjord!

  Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i fremtidens Sandefjord kommune? Og hvordan skal vi transportere oss selv, varer og tjenester? I oktober arrangeres folkemøter i Sandefjord 5. oktober, Stokke 17. oktober og Andebu 19. oktober.

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer!

  Nyheter - 01.10.2022

  Velkommen til nye medlemmer!

  Det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen til Sandefjord Næringsforening. Se våre nye medlemmer i tredje kvartal.

  Les mer
 • Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Nyheter - 27.09.2022

  Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Den 3. november inviteres du til Bereduskonferansen i Bølgen Kulturhus i Larvik - en innsikts- og inspirasjonskonferanse om planlegging, matsikkerhet og energi. Hovedarrangør er Statsforvaltereren.

  Les mer
 • Få hjelp til finansiering!

  Nyheter - 27.09.2022

  Få hjelp til finansiering!

  I dag inviterte vi til informasjonsmøte om Fylkeskommunens kompetansemeglertjeneste. De gir gratis rådgivning når bedrifter ønsker hjelp til å søke finansiering fra de mange støtteordningene i det offentlige virkemiddelapparatet. 

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 23.09.2022

  Trenger du rådgivning?

  Er du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Sandefjord på plass 45

  Nyheter - 21.09.2022

  Sandefjord på plass 45

  På vårt webinar i samarbeid med NHO, fikk vi presentert resultatene for Sandefjord i årets kommune-NM.
  NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 20.09.2022

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 5 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. Sandefjord ligger helt i toppen i Norge over byer med flest Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter.

  Les mer
 • Hva vil du med byen?

  Nyheter - 14.09.2022

  Hva vil du med byen?

  Onsdag 28. september 2022 inviterer Sandefjord kommune og Tenk Sandefjord til byutviklingskveld. Det blir deling av ideer, foredrag, mat og musikk. Vi skal skape framtidas Sandefjord - sammen!

  Les mer
 • Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  Nyheter - 14.09.2022

  Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  I høst deler Sparebanken Sør ut fire millioner kroner til prosjekter eller tiltak som bidrar til en bærekraftig fremtid i landsdelen vår. Konseptet kalles Bærekrafttak. Kjenner du til et godt prosjekt som trenger penger til å realisere sine mål? Søknadsfrist er 25. september.

  Les mer
 • Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Nyheter - 13.09.2022

  Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Den 22. september kl 12.00 er det offisiell åpning av Mulighetshuset i Bekkeveien 1. Her vil unge og voksne som står utenfor arbeidslivet få hjelp på veien inn mot arbeid eller utdanning. Du og dine medarbeidere inviteres herved til åpningen som byr på et rikholdig program med underholdning, omvisning og noe godt fra Matbørsen.

  Les mer
 • Tenk stort-prisen 2022!

  Nyheter - 10.09.2022

  Tenk stort-prisen 2022!

  PwC og Sandefjord Næringsforening skal nok en gang løfte fram lokale bedrifter som utmerker seg spesielt positivt. Temaet for Tenk stort-prisen 2022 er omstilling. En Sandefjords-bedrift vil stå igjen som vinneren, og alle kan nominere sin favoritt.

  Les mer
 • Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Nyheter - 08.09.2022

  Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Vi har startet planleggingen av 2023. For å utvikle et best mulig tilbud for våre medlemmer, er det viktig for oss å høre dine tanker og ønsker rundt medlemskapet i Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • Kultur som næring!

  Nyheter - 07.09.2022

  Kultur som næring!

  I dag inviterte vi til frokostmøte med kultur som næring på programmet. Nærmere 150 SNF-medlemmer startet dagen med kultur, faglig påfyll og omvisning i den nye, fleksible kulturarenaen.

  Les mer
 • Har du meldt deg på?

  Nyheter - 02.09.2022

  Har du meldt deg på?

  Påmeldingene til årets Torpkonferanse den 6. oktober tikker inn, og over 250 deltakere er klare. Vi håper på å se deg, og kan love tidsaktuelle temaer fra scenen, underholdning, god servering og ikke minst mange fine folk. Dette må du ikke gå glipp av.

  Les mer
 • Kun 1 plass ledig!

  Nyheter - 01.09.2022

  Kun 1 plass ledig!

  Fra høsten 2022 til våren 2023 arrangerer vi 6 samlinger for ledere i SNF-medlemsbedrifter. Målet med samlingene er å styrke kunnskap, ferdigheter og bli nysgjerrige på egne og andres holdninger i lederrollen. I tillegg vil du knytte nettverk med andre ledere, noe vi også mener er verdifullt i en lederhverdag. Vi setter sammen mindre grupper hvor du vil kunne diskutere og utvikle lederskapet ditt.

  Les mer
 • Solkraftverk på bygg er hot!

  Nyheter - 31.08.2022

  Solkraftverk på bygg er hot!

  Over 100 fra næringslivet deltok på dagens webinar i Green Network "Solkraftverk på bygg er hot". Et høyaktuelt tema hvor deltakerne fikk høre ulike caser fra solkraftanlegg på næringsbygg og offentlige bygg. 

  Les mer
 • Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Nyheter - 25.08.2022

  Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Den 8. september fra kl 08.00 - 10.00 inviterer Sandefjord kommune til møte i planforum. Dette er arena for eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. 

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 24.08.2022

  Få støtte til opplæring!

  Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 20. september.  Søknader som kommer inn til søknadsfrist, vil bli gitt tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. 

  Les mer
 • Morgenkaffe og gründerpitch

  Nyheter - 23.08.2022

  Morgenkaffe og gründerpitch

  Har du lyst til å høre mer om hva lokale gründerne jobber med? Gründeriet inviterer medlemmer av Sandefjord Næringsforening til «morgenkaffe og gründerpitcher» den 13. september.

  Les mer
 • Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 22.08.2022

  Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Sandefjord er i Norgestoppen når det gjelder antall Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Det skaper konkurransekraft og er et viktig fokus for oss i Sandefjord Næringsforening. Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte den 25. august.

  Les mer
 • Vil du markedsføre din bedrift?

  Nyheter - 19.08.2022

  Vil du markedsføre din bedrift?

  Ønsker du å markedsføre din bedrift til andre medlemmer? Eller handle fra lokale aktører? Da må du bli med på "Pitch & Mingle" 2. september.

  Les mer
 • Back to work!

  Nyheter - 17.08.2022

  Back to work!

  Etter en fin sommer, var det flott å samle næringslivet i Kurbadhagen til Back to work. Nærmere 200 fra vårt næringsliv var på plass og det ble en topp kveld med mange fine folk.

  Les mer
 • Solenergi på yrkesbygg!

  Nyheter - 17.08.2022

  Solenergi på yrkesbygg!

  Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark har en tilskuddsordning for solenergi på yrkesbygg. 

  Les mer
 • Bli med på back to work!

  Nyheter - 11.08.2022

  Bli med på back to work!

  Nærmere 200 fra næringslivet i Sandefjord er klare for sommerfest 18. august i Kurbadhagen. Ta med gode kollegaer til en kveld fylt med god stemning, lave skuldre og mange fine folk. Det er ingen antallsbegrensning pr. bedrift.

  Les mer
 • ;