Høringsuttalelse InterCity!

Foto: Bane Nor

Høringsuttalelse InterCity!

12.07.2023

Næringsalliansen Vestfold og Grenland representerer i sum over 1.800 virksomheter i Vestfold og Telemark. Næringsalliansens oppgave er blant annet å være felles talerør på vegne av næringslivet i Vestfold og Grenland i saker som er viktige for regionen. Et av de aller viktigste områdene for våre medlemmer er samferdsel og infrastruktur. Vi har i fellesskap sendt høringsinnspill av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag.

Vestfold og Grenland er et av de tettest befolkede områdene i landet samtidig som Vestfoldbanen er den grenen av intercity triangelet som har det høyeste passasjergrunnlaget, også når man ser på den ytre delen av InterCity-området. Skal Vestfold og Telemark lykkes som et fungerende felles bo- og arbeidsmarked må det utvikles et fremtidsrettet, effektivt og klimavennlig transportsystem. Den manglende viljen vi nå registrerer i forhold til å utvikle en moderne jernbane sør for Tønsberg er i den anledning svært urovekkende.

Vår region representerer et stort og mangfoldig næringsliv med store og innovative industriclustre, ledende virksomheter innen e-handel og engros, samt tunge logistikkaktører for å nevne noe. Havnene i Grenland og Larvik står for nær halvparten av godsmengde over havn i Oslofjorden. De er to av de største container/trailer-havnene i Norge. I 2022 hadde de cirka 20 % av containerne og rundt 45 % av godsvolumet på internasjonale ferger. Begge havnene er tilknyttet banenettet med operative havnespor. Våre havner er viktige transittstasjoner for allierte forsterkninger i et nytt nordisk sikkerhetspolitisk landskap. Jernbane og havnespor er helt avgjørende for fremføring av alliert hjelp.

Dette betyr at det i vårt område er en unik mulighet for å skape intermodalitet ved å overføre gods direkte mellom skip og tog. Dette vil kunne være et viktig bidrag for å nå nasjonale klimamål, og er også en form for miljøvennlig transportløsning som blir viktigere og viktigere for næringslivet. Dessverre konstaterer vi at dette perspektivet ikke er hensyntatt i jernbanevirksomhetenes vurderinger. Gods på bane er klimavennlig og bør prioriteres i langt større grad, også i vår region.

EUs pågående revidering av det transeuropeiske transportnettverket, TEN-T, hvor Utenlandskorridor U3 “Jyllandskorridoren” tas inn som en del av kjernenettet vil også bidra til å styrke grunnlaget for økte godsstrømmer gjennom Danmark til Sør-Østlandet. Dette vil kunne være av stor betydning for næringslivet i vårt område.

Basert på dette vil vi fremheve følgende:

 1. Arbeidet med å utvikle et konkurransedyktig jernbanetilbud for både gods og personer må̊ prioriteres i langt større grad enn det som nå er foreslått. Ambisjonen om full InterCity utbygging fram til Skien må̊ stå ved lag.
 2. Det må gjennomføres detaljplanlegging av ny InterCity trasé gjennom både Larvik og Sandefjord kommune i første periode av NTP. Midlene fremskaffes enten ved å øke den totale rammen for Nasjonal Transportplan 2025 – 2036, eller ved å omprioritere innenfor de planrammene som nå foreligger.
 3. Oppstart av utbygging av dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord må prioriteres i første periode av NTP.
 4. Det må startes opp et arbeid for å legge til rette for økt godstransport på jernbane til og fra havnene i regionen i tillegg til Kopstad-terminalen.
 5. Torp Sandefjord Lufthavn er viktig for næringslivet i hele regionen. Ny trase vest for Torp Sandefjord Lufthavn samt ny jernbanestasjon i gangavstand fra dagens flyplassterminal bør med i NTP.
 6. Togstopp i Skien sentrum. Et sentralt plassert togstopp gir god tilgjengelighet med tog, øker markedsgrunnlaget for Vestfoldbanen og er et godt grunnlag for by- og knutepunktutvikling. Dette vil bidra til at flere velger tog i regionen og at Grenland kan nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.
 7. Forpliktende avtaler om helhetlig virkemiddelbruk mellom de offentlige aktørene er viktig for å nå mål om framkommelighet for næringstrafikken, byutvikling og klima. Satsing på avtaler med byområdene er en god måte å løse framtidens utfordringer på i en tid med mindre ressurser. Byområdet Grenland må komme i posisjon til å forhandle om byvekstavtale fra 2025, og tilskuddsordningen til de mindre byområdene (som Vestfoldbyen inngår i) må økes.

På vegne av Næringsalliansen i Vestfold og Grenland

Holmestrand Næringsforening
Horten Næringsforum
Tønsberg Næringsforening
Sandefjord Næringsforening
Larvik Næringsforening
Grenland Næringsforening


Tilbake

Artikler

 • Sandefjord på plass 42

  Nyheter - 28.09.2023

  Sandefjord på plass 42

  På dagens webinar i samarbeid med NHO, fikk vi presentert resultatene for Sandefjord i årets kommune-NM.
  NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

  Les mer
 • Fra teknologi til løsninger verden aldri har sett før

  Nyheter - 27.09.2023

  Fra teknologi til løsninger verden aldri har sett før

  Kongsberg Maritime er en teknologisk pioner som muliggjør en mer bærekraftig fremtid for havene våre. Globalt har Kongsberg Maritime 7000 ansatte, fordelt på 32 land. På Kullerød finner vi en avdeling av Kongsberg Maritime, hvor 117 dedikerte teknologinerder jobber med løsninger verden aldri har sett før. 

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 26.09.2023

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 7 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. 

  Les mer
 • Årets konferanse i Sandefjord!

  Nyheter - 23.09.2023

  Årets konferanse i Sandefjord!

  For tiende gang gikk Torpkonferansen av stabelen på Scandic Park Sandefjord torsdag 21. september med 300 deltakere fra næringslivet i regionen. Takk til alle som bidro til å gjøre Torpkonferansen til årets happening i Sandefjord. Den røde tråden for årets konferanse var «Mot og muligheter».

  Les mer
 • Kompetanse og balanse!

  Nyheter - 20.09.2023

  Kompetanse og balanse!

  I KPMG elsker de tall og forretningsjus. Med et sterkt fagmiljø, god kjønnsbalanse, fokus på enkeltmennesket og en snittalder på 35 år, jobbes det aktivt med å finne nye medarbeidere til kompetansehuset på Fokserød.

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 18.09.2023

  Trenger du rådgivning?

  Har du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus 27. september og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Høner + Steinway = Furu egg

  Nyheter - 16.09.2023

  Høner + Steinway = Furu egg

  På Furustad (Jåberg) i Sandefjord finnes et helt unikt konsept. I hønsehuset til Erik Moholdt Mathisen produseres årlig 6,5 millioner egg (330 tonn) takket være 18 648 høner. På kveldstid kan du som gjest bli servert klassisk musikk fra topp musikere i helt nyoppussede lokaler.

  Les mer
 • Måter å bo på!

  Nyheter - 14.09.2023

  Måter å bo på!

  I dag inviterte Sandefjord kommune og Sandefjord Næringsforening til planforum. Over 70 deltakere fra næringslivet var på plass for å høre om trygge utleieboliger, boligkonsept for unge som mangler egenkapital og byutviklingsplanen for Sandefjord sentrum, som snart skal ut på høring.

  Les mer
 • CoreTrek kjøper Easyweb!

  Nyheter - 12.09.2023

  CoreTrek kjøper Easyweb!

  Tirsdag 12. september ble det annonsert at CoreTrek kjøper alle aksjene i Easyweb. Ambisjonen er å bli en ledende aktør i Norge innen komplette, digitale løsninger. Begge selskapene er medlemmer i Sandefjord Næringsforening.

  Les mer
 • Stor interesse for årets Torpkonferanse!

  Nyheter - 11.09.2023

  Stor interesse for årets Torpkonferanse!

  Torpkonferansen 21. september er fulltegnet med 300 deltakere, og ventelisten fylles fortløpende opp. Det er tiende gang konferansen arrangeres i samarbeid med Allegro, SpareBank1 Sørøst-Norge, KPMG og Torp Sandefjord Lufthavn. Vi gleder oss.

  Les mer
 • Din mening er viktig for oss!

  Nyheter - 08.09.2023

  Din mening er viktig for oss!

  Vi har startet planleggingen av 2024. For å utvikle et best mulig tilbud for våre medlemmer, er det viktig for oss å høre dine tanker og ønsker rundt medlemskapet i Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • En aktiv 20 års jubilant!

  Nyheter - 08.09.2023

  En aktiv 20 års jubilant!

  På Nordre Kullerød blir vi møtt av tre, glade medarbeidere som til daglig betjener store, norske kunder med produkter innen messeutstyr, digitale skjermer og skiltløsninger. I år feirer Expoteket 20 år.

  Les mer
 • Magasinet – i hjertet av Sandefjords mest historiske næringsmiljø

  Nyheter - 03.09.2023

  Magasinet – i hjertet av Sandefjords mest historiske næringsmiljø

  Vi møter Sven Ingebretsen, Managing Director i Sergel Norge AS, på Magasinet som ligger idyllisk til helt nede ved kaia i Framnesveien 7. Dette er selve hjertet i Sandefjords historie som sjøfaratsby, hvor Framnæs mek. Verksted drev skipsbygging, vedlikehold og reparasjoner fra 1892 til nedleggelsen i 1987. På det meste var det 1400 ansatte ved verftet, og Framnæs var på denne tiden det viktigste næringsområdet i Sandefjord. 

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 02.09.2023

  Få støtte til opplæring!

  Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO) gir tilskudd til bedrifter i omstilling som vil styrke de ansattes kompetanse. i år har Fylkestinget har vedtatt en ramme på 7 millioner kroner til ordningen for 2023. Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 20. september. 

  Les mer
 • Ny episode av YBS podden er ute!

  Nyheter - 01.09.2023

  Ny episode av YBS podden er ute!

  Hør episode 7 med Hege Bassili fra Huset Sandefjord.

  Les mer
 • Snart valg - spente lokalpolitikere!

  Nyheter - 30.08.2023

  Snart valg - spente lokalpolitikere!

  I dag inviterte vi til frokostmøte med valgdebatt på Scandic Park Sandefjord. Over 130 medlemmer fra vårt lokale næringsliv var på plass og fikk høre partienes prioriteringer innenfor næringspolitikk. 

  Les mer
 • Feiring av annerledesheten!

  Nyheter - 29.08.2023

  Feiring av annerledesheten!

  Den 9. september fra kl 11.00 - 16.00 inviterer Globale Sandefjord til feiring av turbandagen i Byparken. Alle fra 0 - 100 er velkommen. Det rigges til en mangfolding dag med fargerike, kulturelle opplevelser.

  Les mer
 • Back to work!

  Nyheter - 24.08.2023

  Back to work!

  Etter en fin sommer i Sandefjord, tross litt blandet vær, var det flott å samle næringslivet på Huset til Back to work. 150 fra vårt næringsliv var på plass og det ble en topp kveld med mange fine folk. Back to work arrangerte vi for 4. gang i samarbeid med Sandefjord kommune, Sandefjord Byen Vår og Sandefjord Håndverks- og Industriforening.

  Les mer
 • En måned til årets Torpkonferanse!

  Nyheter - 21.08.2023

  En måned til årets Torpkonferanse!

  Den 21. september går årets Torpkonferanse av stabelen på Scandic Park Sandefjord. Over 240 er påmeldt. Vi anbefaler deg å melde deg på nå. I fjor var ventelisten lang.

  Les mer
 • Tekstiler – den nye vekstnæringen for Sandefjord?

  Nyheter - 20.08.2023

  Tekstiler – den nye vekstnæringen for Sandefjord?

  I Sandefjord bygges nå Norges første tekstil-til-tekstil gjenvinningsanlegg. Tekstiler står for 10 prosent av alle klimagassutslipp. Det er mer enn all internasjonal luftfart og maritim shipping kombinert. Norsk Tekstilgjenvinning driver banebrytende arbeid på Pindsle hvor sluttproduktet kan tilbakeføres til verdikjeden og interessen rundt selskapet er stor, også utover landegrensene.

  Les mer
 • På tur til Arendalsuka!

  Nyheter - 18.08.2023

  På tur til Arendalsuka!

  Denne uken syder det i Arendal, og i går inviterte vi i samarbeid med PwC våre medlemmer til å oppleve den magiske stemningen på Arendalsuka. Om bord på Statsraad Lehmkuhl var næringslivet samlet til faglig påfyll og mingling.

  Les mer
 • Fullbooket på Back to work

  Nyheter - 14.08.2023

  Fullbooket på Back to work

  Årets Back to work, som arrangeres 23. august, er fullbooket med venteliste. 

  Les mer
 • Nytt signalbygg i Storgata 1!

  Nyheter - 12.08.2023

  Nytt signalbygg i Storgata 1!

  På torvet i Sandefjord jobbes det for fullt med å ferdigstille fasaden til Storgata 1 som skal være klar i september. Et signalbygg med tidsriktige fasiliteter, design for inspirasjon og ikke minst mange, spennende bedrifter. I mai/juni 2024 fylles huset.

  Les mer
 • Arbeidsledigheten øker

  Nyheter - 09.08.2023

  Arbeidsledigheten øker

  En gradvis oppbremsing i økonomien påvirker arbeidsmarkedet negativt, etter en lang periode med nedgang eller stabil utvikling. Selv om arbeidsledigheten fortsatt er lav, økte ledigheten fra 2 til 2,2 prosent i juli, forteller Ole Petter Gravningen, NAV-leder i Sandefjord. Bak prosentene er det 721 personer helt arbeidsledige i juli.

  Les mer
 • ;