Globale Sandefjord feirer et år!

Foto: Heidi Marie Gøperød

Globale Sandefjord feirer et år!

26.04.2021

I disse dager er det et år siden Globale Sandefjord ble etablert. Målet er å få 1000 innvandrere ut i arbeid eller utdanning fram til 2023.

Globale Sandefjord er et samarbeidsprosjekt mellom Sandefjord kommune, NAV Sandefjord, Sandefjord Næringsforening og ideell sektor. Prosjektet ledes av Faten Lubani som forteller at det første prosjektåret har handlet om å bygge en solid grunnmur for prosjektet, skape engasjement og dele kunnskap. 

Hva har vært det mest positive?
- Vi er stolte over å bygge broer og skape fellesskap mellom disse menneskene og Sandefjordsamfunnet på en måte som gagner alle. Flerkulturelle innbyggere representerer et stort mangfold som rommer et hav av muligheter. Jeg er av den overbevisning at nøkkelen for å lykkes med Globale Sandefjord er at hele lokalsamfunnet står samlet bak innsatsen.

Mangfold handler ikke om De, men om Vi’et. Derfor må vi løfte frem alt som binder oss sammen som mennesker, og se på våre ulikheter som en styrke og mulighet til økt verdiskaping.

Vi mottar løpende tilbakemeldinger fra flotte mennesker som opplever at prosjektet skaper et sterkere felleskap. Dette gir et ekstra energiboost til å fortsette vårt viktige arbeid. 

Hvordan har dere jobbet i en tid som er preget av Covid-19?
- Globale Sandefjord ble etablert i mai 2020. Til tross for koronakrisen, har resultatene ikke latt vente på seg. I et tett samarbeid med næringslivet og NAV, har 180 mennesker i målgruppen til Globale Sandefjord kommet i arbeid. Vi har også fått med oss flere ambassadørbedrifter og organisasjoner, og dermed satt mange gode krefter i sving.

Hva er den største utfordringen du ser i forhold til mangfoldarbeid?
- Argumentene for å satse på mangfold har ofte handlet om integreringsarbeid, det å løse et problem, og gjenspeile samfunnet. Samtidig er det vel så viktig å snakke om mangfold og innovasjon, bærekraft og verdiskaping. Det store spørsmålet blir hvilke konsekvenser samfunnet får om vi ikke klarer å benytte hele mangfoldet av kjønn, alder, kompetanse, kultur mm. 

- I tillegg bør vi slutte å tenke at gevinstene med mangfold skjer per automatikk når vi rekrutterer nye medarbeidere, eller setter sammen team. Mangfoldet må ledes og gjøres rom for, slik at det kan blomstre. Det krever kompetanse innen mangfoldsledelse, med andre ord ledere som er trygge, nytenkende, fleksible, og nysgjerrige i møte med mangfoldet.  Mangfoldsledelse er ikke kun nødvendig ved nyansettelser, men den er også viktig for å lede det mangfoldet bedriftene allerede har. 

Hva er planen for Globale Sandefjord framover?
- Globale Sandefjord skal i tett samarbeid med næringslivet se fremover og lete etter svar på hvilken kompetanse vi kommer til å trenge i årene som kommer. Sammen skal vi skape mer fellesskap, og bruke alt det positive som de flerkulturelle innbyggerne har med seg som byggeklosser i et enda mer bærekraftig samfunn. Vi må bedre bruken av innvandreres kompetanse og løfte frem gode eksempler på hvordan man kan gå fra ord til konkrete tiltak for å lykkes med mangfoldsarbeid.

- Dette krever at vi blant annet utvikler læringsarenaer, slik at våre flerkulturelle innbyggere får nødvendig og oppdatert kompetansepåfyll. I tillegg skal Globale Sandefjord bygge en verktøykasse for ledere, slik at de blir enda bedre rustet til å lykkes med mangfoldsarbeid.

Har du en oppfordring til vårt lokale næringsliv?
- Globale Sandefjord ønsker å være en støttespiller for alle de som setter mangfold på agendaen, og som ønsker hjelp til å forstå, løfte frem og lede det mangfoldet. Ta oss i bruk, slik at vi sammen kan lære og skape helhetlige løsninger for å lykkes i enda større grad med mangfoldsarbeid. 

- Vi har alle forutsetninger for å lykkes. Visste du at Norge er det første landet i verden som har utviklet en standard for mangfoldsledelse? Med andre ord, har vi verktøyene, systemene og empirien for å sette mangfold på agendaen. I en stadig mer sammensatt og globalisert verden, har vi ikke råd til å vente. Bli med på reisen, for nettopp du trengs for at vi skal klare å sette Sandefjord på kartet som Norges beste kommune på mangfold. 

 


Tilbake

Artikler

 • Folkemøter i Sandefjord!

  Nyheter - 01.10.2022

  Folkemøter i Sandefjord!

  Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i fremtidens Sandefjord kommune? Og hvordan skal vi transportere oss selv, varer og tjenester? I oktober arrangeres folkemøter i Sandefjord 5. oktober, Stokke 17. oktober og Andebu 19. oktober.

  Les mer
 • Velkommen til nye medlemmer!

  Nyheter - 01.10.2022

  Velkommen til nye medlemmer!

  Det er alltid fint å ønske nye medlemmer velkommen til Sandefjord Næringsforening. Se våre nye medlemmer i tredje kvartal.

  Les mer
 • Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Nyheter - 27.09.2022

  Konferanse om arealplanlegging, matsikkerhet og energi

  Den 3. november inviteres du til Bereduskonferansen i Bølgen Kulturhus i Larvik - en innsikts- og inspirasjonskonferanse om planlegging, matsikkerhet og energi. Hovedarrangør er Statsforvaltereren.

  Les mer
 • Få hjelp til finansiering!

  Nyheter - 27.09.2022

  Få hjelp til finansiering!

  I dag inviterte vi til informasjonsmøte om Fylkeskommunens kompetansemeglertjeneste. De gir gratis rådgivning når bedrifter ønsker hjelp til å søke finansiering fra de mange støtteordningene i det offentlige virkemiddelapparatet. 

  Les mer
 • Trenger du rådgivning?

  Nyheter - 23.09.2022

  Trenger du rådgivning?

  Er du et enkeltmannsforetak og savner praktisk veiledning? Da har du mulighet til å delta på Gründeriets partnerdag som arrangeres den siste onsdagen i hver måned fra kl 10.00 – 14.00 på Gründeriet. Det er åpent hus og ikke nødvendig å booke tid.

  Les mer
 • Sandefjord på plass 45

  Nyheter - 21.09.2022

  Sandefjord på plass 45

  På vårt webinar i samarbeid med NHO, fikk vi presentert resultatene for Sandefjord i årets kommune-NM.
  NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

  Les mer
 • Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 20.09.2022

  Stadig flere blir Miljøfyrtårnsertifisert!

  I dag startet vi opp pulje 5 av gruppesertifisering i Miljøfyrtårn. Stadig flere bedrifter merker at det stilles miljøkrav ved private og offentlige anbud. Vi i Sandefjord Næringsforening ønsker å bidra med tiltak som gir økt konkurransekraft til vårt næringsliv. Sandefjord ligger helt i toppen i Norge over byer med flest Miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter.

  Les mer
 • Hva vil du med byen?

  Nyheter - 14.09.2022

  Hva vil du med byen?

  Onsdag 28. september 2022 inviterer Sandefjord kommune og Tenk Sandefjord til byutviklingskveld. Det blir deling av ideer, foredrag, mat og musikk. Vi skal skape framtidas Sandefjord - sammen!

  Les mer
 • Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  Nyheter - 14.09.2022

  Søk om penger til bærekraftsprosjekter

  I høst deler Sparebanken Sør ut fire millioner kroner til prosjekter eller tiltak som bidrar til en bærekraftig fremtid i landsdelen vår. Konseptet kalles Bærekrafttak. Kjenner du til et godt prosjekt som trenger penger til å realisere sine mål? Søknadsfrist er 25. september.

  Les mer
 • Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Nyheter - 13.09.2022

  Velkommen til åpning av Mulighetshuset!

  Den 22. september kl 12.00 er det offisiell åpning av Mulighetshuset i Bekkeveien 1. Her vil unge og voksne som står utenfor arbeidslivet få hjelp på veien inn mot arbeid eller utdanning. Du og dine medarbeidere inviteres herved til åpningen som byr på et rikholdig program med underholdning, omvisning og noe godt fra Matbørsen.

  Les mer
 • Tenk stort-prisen 2022!

  Nyheter - 10.09.2022

  Tenk stort-prisen 2022!

  PwC og Sandefjord Næringsforening skal nok en gang løfte fram lokale bedrifter som utmerker seg spesielt positivt. Temaet for Tenk stort-prisen 2022 er omstilling. En Sandefjords-bedrift vil stå igjen som vinneren, og alle kan nominere sin favoritt.

  Les mer
 • Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Nyheter - 08.09.2022

  Vi ønsker oss flere svar på medlemsundersøkelse

  Vi har startet planleggingen av 2023. For å utvikle et best mulig tilbud for våre medlemmer, er det viktig for oss å høre dine tanker og ønsker rundt medlemskapet i Sandefjord Næringsforening. 

  Les mer
 • Kultur som næring!

  Nyheter - 07.09.2022

  Kultur som næring!

  I dag inviterte vi til frokostmøte med kultur som næring på programmet. Nærmere 150 SNF-medlemmer startet dagen med kultur, faglig påfyll og omvisning i den nye, fleksible kulturarenaen.

  Les mer
 • Har du meldt deg på?

  Nyheter - 02.09.2022

  Har du meldt deg på?

  Påmeldingene til årets Torpkonferanse den 6. oktober tikker inn, og over 250 deltakere er klare. Vi håper på å se deg, og kan love tidsaktuelle temaer fra scenen, underholdning, god servering og ikke minst mange fine folk. Dette må du ikke gå glipp av.

  Les mer
 • Kun 1 plass ledig!

  Nyheter - 01.09.2022

  Kun 1 plass ledig!

  Fra høsten 2022 til våren 2023 arrangerer vi 6 samlinger for ledere i SNF-medlemsbedrifter. Målet med samlingene er å styrke kunnskap, ferdigheter og bli nysgjerrige på egne og andres holdninger i lederrollen. I tillegg vil du knytte nettverk med andre ledere, noe vi også mener er verdifullt i en lederhverdag. Vi setter sammen mindre grupper hvor du vil kunne diskutere og utvikle lederskapet ditt.

  Les mer
 • Solkraftverk på bygg er hot!

  Nyheter - 31.08.2022

  Solkraftverk på bygg er hot!

  Over 100 fra næringslivet deltok på dagens webinar i Green Network "Solkraftverk på bygg er hot". Et høyaktuelt tema hvor deltakerne fikk høre ulike caser fra solkraftanlegg på næringsbygg og offentlige bygg. 

  Les mer
 • Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Nyheter - 25.08.2022

  Invitasjon til møte i Sandefjord planforum!

  Den 8. september fra kl 08.00 - 10.00 inviterer Sandefjord kommune til møte i planforum. Dette er arena for eiendomsutviklere, plankonsulenter, eiendomsmeglere, interesseorganisasjoner innen by- og stedsutvikling og andre som har sitt daglige virke innen samfunnsutvikling. 

  Les mer
 • Få støtte til opplæring!

  Nyheter - 24.08.2022

  Få støtte til opplæring!

  Neste søknadsfrist for bedriftsintern opplæring (BIO-midler) er 20. september.  Søknader som kommer inn til søknadsfrist, vil bli gitt tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. 

  Les mer
 • Morgenkaffe og gründerpitch

  Nyheter - 23.08.2022

  Morgenkaffe og gründerpitch

  Har du lyst til å høre mer om hva lokale gründerne jobber med? Gründeriet inviterer medlemmer av Sandefjord Næringsforening til «morgenkaffe og gründerpitcher» den 13. september.

  Les mer
 • Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Nyheter - 22.08.2022

  Bli Miljøfyrtårnsertifisert!

  Sandefjord er i Norgestoppen når det gjelder antall Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter. Det skaper konkurransekraft og er et viktig fokus for oss i Sandefjord Næringsforening. Vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte den 25. august.

  Les mer
 • Vil du markedsføre din bedrift?

  Nyheter - 19.08.2022

  Vil du markedsføre din bedrift?

  Ønsker du å markedsføre din bedrift til andre medlemmer? Eller handle fra lokale aktører? Da må du bli med på "Pitch & Mingle" 2. september.

  Les mer
 • Back to work!

  Nyheter - 17.08.2022

  Back to work!

  Etter en fin sommer, var det flott å samle næringslivet i Kurbadhagen til Back to work. Nærmere 200 fra vårt næringsliv var på plass og det ble en topp kveld med mange fine folk.

  Les mer
 • Solenergi på yrkesbygg!

  Nyheter - 17.08.2022

  Solenergi på yrkesbygg!

  Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark har en tilskuddsordning for solenergi på yrkesbygg. 

  Les mer
 • Bli med på back to work!

  Nyheter - 11.08.2022

  Bli med på back to work!

  Nærmere 200 fra næringslivet i Sandefjord er klare for sommerfest 18. august i Kurbadhagen. Ta med gode kollegaer til en kveld fylt med god stemning, lave skuldre og mange fine folk. Det er ingen antallsbegrensning pr. bedrift.

  Les mer
 • ;