Et sted hvor arbeidsplasser skapes

Foto: Heidi Marie Gøperød

Et sted hvor arbeidsplasser skapes

Vi i Sandefjord Næringsforening er opptatt av å bevare og utvikle gründerkulturen i Sandefjord. Derfor har vi etablert Gründeriet i samarbeid med Sandefjord kommune.

Gründeriet i Sandefjord tilbyr et unikt gründermiljø og en verdifull innholdspakke som øker sjansene for suksess blant gründere. Innholdspakken inkluderer forretningsstøtte og kompetanse, støtte fra et sterkt ressursnettverk med faglig rådgivning, mentorordninger, samt støtteprogrammer som inkubator- og vekstprogrammer. Årlig arrangeres over 100 møteplasser, inkludert kurs, workshops og arenaer for erfaringsdeling. Gründeriet har også et unikt nettverk med omtrent 100 gründerselskaper, og gründere får muligheten til å delta på arrangementer i regi av Sandefjord Næringsforening.

Gründeriet fungerer som en viktig brobygger mellom gründere og økosystemet for entreprenørskap i Norge, inkludert utdanningsinstitusjoner, Sandefjord kommune og etablert næringsliv. Medlemskap tilpasses gründerens individuelle behov og fase, uavhengig av om de ønsker å benytte seg av gründerhusets kontorfellesskap eller ikke.

Gründerbedrifter tilknyttet Gründeriet har oppnådd en imponerende suksessrate på 86 prosent, som bekrefter deres evne til å lykkes og det konkurransefortrinnet de oppnår ved å være en del av det aktive gründermiljøet.

Gründeriets hovedmål er:

Å skape nye arbeidsplasser i Sandefjord

 

 


Tilbake