Young Business Sandefjord

Young Business Sandefjord

Young Business Sandefjord (YBS) er et nettverk for unge arbeidstakere i alderen 20 til 40 år. Målet er å øke det sosiale og faglige samholdet, og bygge relasjoner på tvers av bransjer og bedrifter. Nettverket er åpent for alle.

Young Business Sandefjord arrangerer jevnlige samlinger. Disse er en kombinasjon av faglig påfyll, sosialt samvær og nyttig nettverksbygging og gjennomføres hovedsaklig etter arbeidstid. Styringsgruppen står for planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt markedsføringen.

Årsavgiften er 350,- dersom bedriften du jobber for er medlem i SNF og 500,- dersom du jobber for en bedrift som ikke er medlem av SNF.

Styringsgruppe:

Sindre Tveitan Dokken, Jotun
Susanne Grung, Kim Kolstad kunst ogsånn

Er dette noe du kan tenke deg å være med på? Eller er du i vår målgruppe eller har arbeidstakere i målgruppen? Uansett håper vi du vil ta kontakt med oss i SNF hvis du ønsker mer informasjon: post@sandefjordnaringsforening.no 


Tilbake