Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

Klar tale fra næringslivet!

Vi har et stort mangfold i næringslivet i Sandefjord og vi i SNF ønsker å bidra til å vise fram bredden vår

Dette spennet er blant annet det vi refererer til når vi sier at det er lov å tenke stort i Sandefjord – og snart blir vi enda større. Om et halvt år blir Stokke, Andebu og Sandefjord til én kommune, og vi har for lengst begynt å knytte gode kontakter blant våre nye «sambygdinger».
 
Eksisterende medlemmer er imidlertid like viktige, og denne våren har vi gjennomført en undersøkelse for å få nettopp deres meninger frem i lyset. Over 190 representanter fra medlemsbedriftene våre har svart, og den gode responsen viser hvilket stort engasjement vi har her i byen.Det er interessant å se at oppfatningene er så ulike. Likevel er det en del fellestrekk som går igjen, og disse vil vi gjerne belyse.

Fremme næringsvekst
Dere medlemmer er først og fremst opptatt av at det jobbes for å fremme næringsvekst, herunder kommer noen sentrale elementer:

  • Tilrettelegge for at bedrifter kan vokse og drive innenfor stabile, næringsvennlige og forutsigbare rammebetingelser. 
  • Utvikle nye næringsarealer.
  • Rask behandlingstid i kommuneadministrasjonen og politikken.
  • Gjøre Sandefjord attraktivt for etablerere og tiltrekke oss nye bedrifter.
  • Skape nye arbeidsplasser, beholde og tiltrekke oss viktig kompetanse.
  • Fortsette å bygge et godt omdømme utad for å sikre attraksjonskraft.

Flere av disse punktene ligger i hovedsak på politikernes bord, men SNF har en viktig stemme inn mot kommunen, fylkeskommunen og etter hvert også stortinget. Grenseløse muligheter og kampanjen Tenk stort, tenk Sandefjord bidrar til å adressere dette og vi ser med glede at stadig flere får opp øynene for mulighetene i Sandefjord.

Infrastruktur og kollektivtransport
Infrastruktur er et annet område som dere medlemmer er opptatt av. Med nye E18 – som snart dundrer gjennom hele fylket – er én av målsetningene nådd; nemlig en rask akse gjennom Vestfold og kortere vei til Grenland og Oslo. Undersøkelsen viser at kommunikasjonen internt i Vestfold er det neste punktet som bør tas tak i. Bedre tilbud med hyppigere avganger, lavere priser og økt tilgjengelighet er blant ønskene vi har fått. Mange etterlyser at vi sammen løfter blikket, at vi tenker mer «vestfoldsk» og at det samarbeides tettere på tvers av kommunegrensene. Bedre kollektivtilbud mellom Vestfold-byene vil være et viktig bidrag til dette.

Det er heller ikke overraskende at mange er opptatt av Torp Sandefjord lufthavn, rutetilbud og kostnadsnivå er to av punktene som går igjen. Mange er opptatt av bussforbindelsen til og fra flyplassen, og det er ønskelig å knytte flyplass og jernbane sammen på en bedre måte. 

Flere peker på at kommunesammenslåingen er en gylden anledning til å forbedre kollektivtransporten i «Nye Sandefjord» og Vestfold for øvrig. Det er også liten tvil om at dobbeltsporet jernbane gjennom hele fylket – ikke bare til Tønsberg – er noe av det viktigste vi må jobbe for å få til.

Kompetanseutvikling
En annen gjenganger er ønsket om et høgskolemiljø i Sandefjord. Trenden i utdanningssektoren er imidlertid at det går mot samling av studiesteder til større og mer robuste enheter. Realistisk sett vil nok Bakkenteigen være det eneste faste høgskolemiljøet i Vestfold. Flere etterlyser for øvrig tettere koblinger mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv, og i tillegg mener jeg at det vil være viktig å legge til rette for at kompetanseutvikling kan skje lokalt og ute i de enkelte bedrifter.

Vi har fått mye å tenke på inn i ferien, og en veldig god pekepinn på hva vi skal jobbe med fremover. Tusen takk for alle innspillene!

Ønsker dere alle en god sommer og ser fram til å treffe dere igjen på våre arrangementer utover høsten.

Ingelise Holland Schliekelmann
Styreleder i Sandefjord Næringsforening


Tilbake