Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

Grenseløst stolt av SNF

2015 er snart historie, og jeg har lagt bak meg mine første ni måneder som styreleder for Sandefjord Næringsforening. Aktivitetsnivået er utrolig høyt, og jeg er stolt av å få være med på byens viktigste møteplass for næringslivet.

For en utvikling SNF har hatt de seneste årene! Aktivitetsnivået har økt vesentlig og driften er blitt profesjonalisert – noe som har gjort at oppgavene til oss i styret har endret seg.

Fra å være en forening drevet på «dugnad» har foreningen nå en liten, men svært dyktig og velfungerende administrasjon bestående av Marit og Henrik. I praksis bidrar vi styremedlemmer nå i styremøter, i tillegg til at vi blir tatt med på råd ved behov. Vi er også med og representerer foreningen på eksterne møter og arrangementer når det er naturlig.

Vi i styret er opptatt av å ivareta foreningens strategiske satsningsområder og at det jobbes målrettet for å innfri våre løfter. Foreningens tre klare satsingsområder er retningsgivende for vårt arbeid;

1) Være byens viktigste møteplass
2) Fremme næringsvekst
3) Være en næringspolitisk pådriver

Erfaringer så langt
Utfordringen i 2015 har ikke vært å finne nye prosjekter eller tilstrekkelig med arbeidsoppgaver – det har vært fokus å prioritere de viktigste områdene. Det er avgjørende at vi klarer å gjennomføre det vi planlegger slik at vi klarer å oppnå våre målsettinger.

Store prosjekter
De viktigste prosjektene i 2015 har helt klart vært Grenseløse Muligheter og etableringen av gründerhuset. Disse to prosjektene kommer garantert til å møtes på ett eller annet tidspunkt, og vi er grenseløst stolte av å kunne åpne Gründeriet i januar 2016.

Videre er de månedlige frokostmøtene fremdeles svært populære. For eksempel avsluttet vi året med vår tradisjonelle julefrokost med 170 deltagere, det er ny rekord.

Det samme kan sies om et annet av våre høydepunkter, nemlig Torpkonferansen. 290 representanter var sammen med oss på Park 7. oktober, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Vi ser fram til å arrangere ny konferanse neste år.

Det var også gledelig å se at en annen av våre nysatsinger – medlemsturen – slo så godt an. 40 deltagere var storfornøyde etter helgen i Vilnius i april, neste vår er det Riga som gjelder.

Mindre møteplasser
SNF har i skrivende stund 350 medlemsbedrifter, hvilket betyr at antallet har vokst fra cirka 300 det siste året. Jeg opplever at foreningen er blitt en enda viktigere næringslivsarena gjennom året. Vi har vært opptatt av å ha møter med varierte temaer slik at de fleste kan finne noe som oppleves som matnyttig og relevant for dem.

I 2015 har vi i tillegg hatt fokus på de små møteplassene. Etter forslag fra noen av dere medlemmer har vi tatt grep for å knytte bedrifter og folk tettere sammen i mindre nettverk. Som eksempel nevnes Women Business Network og salgsnettverket, vi vil fortsette med å videreutvikle disse i 2016.

Uansett størrelse på møteplasser, får vi stadig tilbakemeldinger om at mingling er viktig. Det er mange som ønsker å etablere nye kontakter – ikke bare for å selge egne produkter, men for å samarbeide om løsninger som igjen kan føre til økt verdiskaping. Vi vil derfor være opptatt av å ha tid til mingling på framtidige møter.

Forventninger til 2016
Etter mange år hvor SNF stadig har passert nye milepæler, må jeg innrømme at jeg har store forventninger også til 2016. Vi skal opprettholde trykket fra 2015 på de tre satsingsområdene, men vi kommer også til å bringe nye prosjekter på banen.

Vi har en ambisjon om å knytte næringslivet i Andebu og Stokke tettere til oss i forkant av kommunesammenslåingen. Jeg har stor tro på et tettere og mer fruktbart samarbeid med bedrifter og næringsforeninger i fylket for øvrig.

Til foreningens medlemmer; tusen takk for at dere bidrar og deltar på våre arrangmenter!

Til styret: tusen takk for flott engasjement og godt samarbeid!

Og sist men ikke minst til Marit og Henrik; tusen takk for en fantastisk arbeidsinnsats i året som har gått! Dere er initiativrike og mulighetsorienterte og gjør en fantastisk innsats for foreningen og dens medlemmer!

Ønsker alle en fredfull og hyggelig julefeiring - pass på å få «landet» og ladet batteriene før et spennende 2016 står for døren!

Jeg ser fram å tenke stort og utnytte de mange og grenseløse mulighetene vi har foran oss!


Tilbake