Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

Nytt håp for Torp-trafikken!

40 representanter fra næringslivet diskuterte trafikkutfordringene i Torp/Kullerød/Fokserød-området fredag. Statens vegvesen skal nå simulere mulige løsninger, og vil presentere konkrete anbefalinger på nyåret.

Trafikkutfordringene mellom E18 og flyplassen har vært et hett tema i mange år, og nå ser vi endelig ut til å komme fra ord til handling. Statens vegvesen, Sandefjord kommune og vi i Sandefjord Næringsforening (SNF) arrangerte fredag morgen en workshop på Torp IT, og oppmøtet viste at temaet opptar mange; hele 40 bedriftsrepresentanter fra området møtte opp!

Henrik Sandvik fra SNF ønsket velkommen, og ga ordet til Rune Sundmark i Statens vegvesen. Rune understreket behovet for en tett dialog med næringslivet, før han blant annet fortalte om samarbeidet med det rådgivende ingeniørselskapet Cowi. To ansatte derfra var på befaring i går og deltok i dag, og disse får en viktig oppgave fremover;

Cowi skal utføre trafikkberegninger og -analyser, før de mater alle mulige tiltak inn i en modell. Med hjelp av datasimuleringer vil de til slutt ende opp med svaret på hvilke tiltak som vil gi best effekt, og disse vil etter planen bli presentert i januar/februar.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch orienterte om noen av kommunens planer. Sandefjord er en næringsoffensiv kommune med hårete mål, og lufthavna er motoren i dette bildet.

Som i mange sammenhenger er det imidlertid en utfordring med finansieringen. I Nasjonal Transportplan er det avsatt 50 millioner kroner til «E18 - Tiltak Fokserød/Kullerød», fordelt på 30 millioner innen 2023 og 20 millioner etter 2023.

Partene har åpenbart flere ønsker enn midler, og for vegvesenet kommer bilistenes sikkerhet øverst. Næringslivet deler denne oppfatningen, men flere andre behov er også høyt oppe på ønskelisten. De følgende målene ble diskutert i grupper:

* Forutsigbar og effektiv reisetid og adkomst for næringslivet.
* Effektiv forbindelse mellom E18 og flyplassen.
* Tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk
* Øvrig trafikk i området (private, fritidsreisende fra Torp)

Flere av deltakerne kommenterte at «løser man det ene, faller det andre på plass». Med andre ord; disse tingene henger tett sammen!

Det var for øvrig bred enighet om at det er mest trykk på vei inn i området mellom 07:30 og rett over klokken 08 mandag til torsdag, og mellom 15:30 og 16:30 samme dager. Mandag peker seg ut som den verste dagen, mens det stort sett går smidig på fredager.

Etter en kort kaffepause, gikk deltakerne løs på gruppearbeid. Nina Ambro Knutsen fra vegvesenet styrte ordet, og startet bolken med å presentere ulike løsningsmuligheter.

Det aller enkleste er å stimulere til å la bilen stå hjemme; mer sykling og kollektivbruk. Flere av deltakerne påpekte imidlertid at vi må forbi dette; mange bedrifter er bundet opp med arbeidsdager fra 08-16, og de som har mulighet til fleksi-tid, stimulere til mer sykling osv. har tatt i bruk dette for lenge siden.

Etter en diskusjon ved bordene, ble både de rimelige og mer kostbare forslagene tatt opp i plenum. Her er noen eksempler:

- Utvide til to felt hver vei mellom alle rundkjøringer (deler av bøkeskogen må da vike).
- Lysregulere trafikken i en eller flere rundkjøringer i rushtiden.
- Åpne nedkjøringen fra Torpveien til Lingelemveien i rushtiden.
- Åpne bommen på Raveien (ved Hundsrød) i rushtiden.
- Omgjøre sykkelstien nord for Torp IT til bilvei og koble denne til Raveien (henger sammen med punktet over).
- Anlegge gang- og sykkelvei hele veien fra E18 til flyplassen.
- Sette opp (etterlengtet) bussforbindelse fra E18 til flyplassen.
- Forlenge avkjøringsrampen på E18 sørfra for å unngå bilopphopning på motorveien.
- Fire felt helt ut til flyplassen.
- Ny innfartsvei fra Tassebekk (må skje i sammenheng med jernbanespor og -stasjon).

Statens vegvesen og Cowi tar med seg innspillene fra dagens workshop, sammenstiller dem med egne vurderinger og mater alt sammen inn i sine modeller. Data fra bedrifter i området (reisevaner, antall medarbeidere osv) og tilsvarende fra Torp Sandefjord lufthavn vil også tas med i beregningene. Simuleringene vil gi et sett med anbefalte tiltak som altså vil presenteres på neste møte, som trolig blir i februar 2020. Vi er spente på veien videre!


Tilbake

Medlemstilbud