Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

Bankene er med på dugnaden!

Betalingsutsettelser, digitalisering og tett oppfølging; bankene i Sandefjord gjør en rekke tiltak for å hjelpe Korona-rammede bedriftskunder. Les om tilpasningene og tipsene deres her!

Vi har tatt runden med våre medlemmer i banksektoren, og stilt dem følgende tre spørsmål:

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?

Svarene er kortet noe ned, og sortert i alfabetisk rekkefølge.

Andebu Sparebank
Assisterende banksjef Bjørn Einar Grytnes

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
- Enda tettere dialog med kundene enn vanlig, særlig dem som er spesielt rammet. 
- Fokus på kort og effektiv saksbehandlingstid. Konkrete tiltak er avdragsfrihet, redusert lånerente og nye lån med og uten statsgaranti.

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»?
- Få oversikt over kostnader og likviditetssituasjon, samt kontroll på vesentlige kontrakter og forpliktelser.
- Still deg spørsmålet om hvordan du tror markedet vil se ut etter Korona, vurder om din driftsmodell er tilpasset den nye virkeligheten.
- Følg opp kundene dine. Det er disse du skal leve av etter Korona-krisen.
- Korona-krisen vil sannsynligvis medføre varige endringer på noen områder, så bruk tiden til effektivisering, digitalisering og innovasjon.

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?
- Vær åpen og ha dialog med din forretningsforbindelser - søk råd og bistand - gjerne hos banken eller andre du har tillit til.

DNB
Banksjefer bedriftsmarked i Vestfold
Hanna Kirsebom Aronsen og Hege Grytnes Støldal

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
- Vi har samlet nyttig informasjon på dnb.no/bedriftshjelpen og opprettet en egen Korona-hjelpetelefon for bedrifter.
- DNB har i ukene 12-15 bevilget over 2.500 kreditter og avdragsutsettelser til bedrifter i vår region.
- DNB Oppstartslos sparrer gjerne med deg om alternative inntektskilder og nye muligheter for din bedrift.
- DNB tilbyr å holde webinar for kunder og samarbeidspartnere. Aktuelle temaer: Statsgaranterte tiltakspakker rettet mot små og mellomstore bedrifter, Økonomiske markedsutsikter m. fl.

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
- Skaff deg oversikt over hvor utsatt din bedrift er, slik at du lettere kan planlegge.
- Ta kontakt med kundene dine for å høre hvem som forventer at de fortsatt kan kjøpe varer/tjenester fra deg.
- Vurder alternative områder som kan gi din bedrift inntekter – nye markeder/kundegrupper til eksisterende varer/tjenester – nye måter å gjøre ting på slik at du fortsatt kan nå ut til kunde – nye varer/tjenester som alternativt kan tilbys.
- Leier du næringslokale, kan du høre med utleier om det er muligheter for redusert eller utsatt leie i denne vanskelige perioden.
- Ta kontakt med faste kreditorer og be om utvidet kredittid.
- Forhør deg med leverandører for å avdekke om de forventer problemer i verdikjeden som kan påvirke din drift.
- Pass på kontantstrømmene slik at du unngår likviditetspress.
- Få inn utestående beløp og sikre god kostnadskontroll.
- Dersom ditt selskap har valutarisiko er det spesielle tider med en veldig svak norsk krone. Ta kontakt med oss for å vurdere en sikringsstrategi.
- Vurder å legge til én eller flere brukere i nettbanken - bruk dette som en reserveløsning dersom ansvarlig for betaling/lønn blir syk.
- Planlegg utbetalinger frem i tid.
- Vær obs på svindel og fiktive fakturaer.

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?
Ikke nøl med å ta kontakt med banken din. Jo tidligere vi kommer inn og kan diskutere løsninger med bedriftseier – desto flere løsninger finnes. Vi her her. For at våre kunder skal være i forkant!  

Handelsbanken
Banksjef Hans Jørgen Ormar

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder? 
- Vi innvilger avdragsfrihet, innvilger likviditetslån på egne bøker uten statsgaranti og vurderer søknader om lån med statsgaranti. 
- Hyppig dialog med kundene, selv fra hjemmekontor og med stengte fysiske lokaler. 

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
- Hold tett kontakt med både permitterte og folk på hjemmekontor. Involver så mange som mulig for å planlegge tiden etter Korona. 
- Tenk igjennom hvordan markedet for nettopp ditt selskap vil se ut fremover. Vil kundene agere annerledes? Hva med leverandører og varekost? Endringer i forbruksmønster kan også skape muligheter.

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være? 
- Snakk med de viktigste av både kunder og leverandører, og forklar situasjonen. Det vil trolig finnes mye vilje til å hjelpe en bedrift over kneika.

Nordea
Banksjef Thomas Frantzen

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
- Vi tilbyr inntil 6 måneders avdragsutsettelse. Tilrettelagt en forenklet søknadsprosess internt, som håndteres raskt og krever lite fra bedriften.
- Vi har gjort forenklinger internt som frigjør mer tid til rådgivning og enda tettere kontakt med bedriftskundene.

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
- Balansere økonomisk sparemodus (permitteringer, nedstengning osv) opp mot det å være parat til å starte opp igjen på kort varsel. Hovedformålet bør være å sikre at bedriften har likviditet til å stå igjennom krisen. 
- Orientere seg om de aktuelle tiltakspakkene fra staten og hvilke som kan hjelpe bedriften over kneika. Vurdere ulike alternativer sammen med banken og være tidlig på med å søke på disse støtteordningene.

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?
- Vær rask med å ta kontakt med banken! Banken har et samfunnsansvar, og som långiver har vi en felles interesse med bedriften og eierne for å sørge for at bedriften klarer seg igjennom utfordrende tider.

Sparebank 1 BV
Banksjef bedriftsmarked Kjetil Olsen

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
- Alle næringskunder får innvilget 3 måneders avdragsfrihet på lån og vi bevilger likviditetslån garantert av staten. 
- Vi ser at våre digitale løsninger brukes mer enn noen gang og fungerer godt. 
- Vi er en god samtalepartner og rådgiver for mange kunder. Dette løses stort sett via nettmøter og telefon.

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
- Utarbeide konkrete og litt krevende likviditetsbudsjetter. Ta tidlige grep ifht kostnadsreduksjoner, ha en åpen og ærlig dialog med leverandører, kunder og bank. Kanskje redusere innkjøp, hvis det er mulig? 
- Alle som kan, søker selvfølgelig kontantstøtte fra staten.
- Start allerede nå å tenk på hvordan du skal ta tilbake kunder og marked når hverdagen normaliserer seg, det vil skje!

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?
- Spar på krona mens du ennå har den – det er et godt statement som jeg ikke har kommet på selv! 

Sparebanken Sør
Banksjef bedriftsmarked Tryggve Moe

1) Hvilke tilpasninger har dere tatt for å gjøre hverdagen enklere for Korona-rammede bedriftskunder?
- Enkle digitale løsninger for avdragsfrihet og tilleggskreditter. 
- Forenklet all dokumenthåndtering slik at det meste kan skje digitalt. 
- Ber kunder ta kontakt for å diskutere ulike utfordringer.

2) Hva er det viktigste grepet en bedriftsleder kan gjøre for å forberede seg på «livet etter Korona»? 
- Få raskt oversikt over selskapets likviditet tre måneder frem i tid (vær realistisk).
- Vær raskt ute med kostnadsbesparende tiltak.
- Hold samarbeidspartnerne godt informert om situasjonen, og let etter gode løsninger for alle parter.
- Tenk nytt og utvid inntektspotensialet, det er gjennom slike kriser at gode levedyktige konsepter kan se dagens lys. 

3) Hvis dere skal gi én anbefaling til bedrifter som opplever økonomisk uro/nedgang; hva vil det være?
- Tenk langsiktig, jobb hardt og ikke mist troen på det du gjør. Virksomhetene som takler krisen best blir vinnerne på andre siden. Keep calm and carry on!


Tilbake