Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler (Cookies). Vi er pliktig å informere deg om dette, og hvis dette er greit kan du fortsette å bruke nettsiden som normalt. Alternativt må du deaktivere bruk av cookies på dine enheter.

Ok, jeg forstår

3 nye nettverk i SNF!

Høsten 2017 starter vi 3 mindre nettverk med fokus på innkjøp, salg og ledelse.

På bakgrunn av tidligere medlemsundersøkelser, så har våre medlemmer ønsket seg flere små nettverk og arenaer hvor de kan møtes og diskutere konkrete saker innenfor ulike fag. Vi starter derfor opp 3 nye grupper i løpet av høsten 2017.  En del av våre medlemmer meldte også interesse for å være med i planlegging av disse nettverkene. Vi har nå gjennomført flere møter og nå ønsker vi å invitere inn alle. 

Felles for nettverksgruppene er at alle skal lære av hverandre, så det blir fokus på kompetansedeling, i tillegg til å utvide nettverket. Det vil være viktig å skape trygghet og tillit innad i gruppene. Derfor vil det også være et øvre tak på (og kanskje ventelister), med faste deltakere i hver av gruppene.

Vi ser helst at det deltar kun en person per bedrift og at du som melder deg inn i et lite nettverk forplikter deg og priorierer møtene. 

NETTVERK I INNKJØP
Hva: Dette er et nettverk som vil sette innkjøpsstrategi, innkjøpsorganisasjon og bestilling i sentrum. Innkjøp er et eget fagområde og dette nettverket vil dreie seg om erfaringsutveksling og kompetansebygging på området. Innkjøp dreier seg ikke bare om rabatter, innkjøp er en verdidriver og strategisk ressurs for og i selskapet

For hvem: Dette nettverket skal være en møteplass for innkjøpere, bestillere og ledere som har ansvar for innkjøp og bestilling.

OBS – Dette er ikke en innkjøpsordning for medlemmer av næringsforeningen, eller et salgsforum.

Om møtene: Vi regner med 2-4 møter pr år (første i august, neste i november). På møtene vil det være ulike temaer innen innkjøp, samt bedriftspresentasjoner (både suksesshistorier og flopper / fadeser), diskusjoner i plenum og case / workshops.

Første møte onsdag 15.08 kl. 08:00 - 10:00.
Les mer om første møtet i nettverk om innkjøp, og påmelding HER.

NETTVERK I LEDELSE
Hva: Hensikt med nettverket er i første omgang å dele og å bruke andres erfaringer til selv å bli en bedre leder. Få mulighet til å møte andre ledere, finne gode sparringspartnere og å diskutere problemstillinger og utfordringer i det daglige.

For hvem: Nettverket passer for alle som har erfaring med lederrollen og som har lyst til å utvikle seg i lederrollen, uavhengig av alder, størrelse på bedriften og bransje.

Om møtene: Gruppen vil møtes ca. hver 6. uke og ha ulike temaer innenfor ledelse på programmet. Møtene vil gjennomføres med en innledning og diskusjon / dialog i plenum og i mindre grupper.

Første møte tirsdag 22. 08 kl. 08:30-10:00 på Torp IT.
Les mer om første møte og påmelding til nettverket i ledelse og møtet HER.

NETTVERK I SALG
Hva: Hensikten med dette nettverket er å øke kompetanse innenfor salg og salgsledelse. Rett og slett bruke kompetansen som er i nettverket, for å bli bedre.
Det skal være et nettverk hvor man møtes for å diskutere, for å få et større nettverk og lære av hverandre.

For hvem: Vi ønsker oss at medlemmer deltar uavhengig av bedriftens størrelse og på tvers av bransjer (dvs. ingen bransje-eksklusivitet). Vi ønsker å ha et tak på 30 personer og det er første-mann til mølla prinsippet som gjelder (og venteliste, evt. nye grupper).
Med andre ord faste deltakere og faste møter (ca. hver 6 uke), hvor det blir ulike temaer innenfor salg, presentasjoner og pitching. Her må man regne med å «by på seg selv».

Om møtene: Gruppen møtes hver 6 uke, ukedag varieres, men oppstart kl 08:00. Datoer for møtene planlegges i god tid i forkant.

Første møte tirsdag 29.08 kl. 08:00 – 09:30 på Peppes.
Les mer om første møtet om nettverk i salg, og påmelding HER.

 

 


Tilbake