100%-klubben

100%-klubben

Økt grad av gjenbruk på IT utstyr vil spille en stor rolle for det grønne skiftet fremover. Tiden hvor produkter produseres for å kastes er over. Vi ønsker å spille en aktiv rolle i en sirkulær økonomi og bygge en sirkulær forretningsmodell hvor alle produkter vi selger skal tas inn igjen i verdikjeden, enten gjennom å brukes på nytt som samme produkt, eller ved å resirkulere alle de ulike komponentene i en enhet slik at de kan brukes på nytt i nye produkter. 

Atea har et eget gjenbruk- og resirkuleringsprogram kalt GoITloop. Vi ønsker å ta ansvar som en stor aktør i markedet og ta mest mulig IT-utstyr inn i sirkulærøkonomien slik at produkter blir gjenbrukt, reparert og resirkulert. I 2020 håndterte Atea over 453 000 enheter som enten fikk forlenget sin livssyklus eller ble sendt til miljømessig avhending for å ende opp som råvarer i produksjon av nytt elektronikkutstyr. GoITloop er en del av Ateas strategiske miljøarbeid, og vi vet at å forlenge levetid på IT-utstyr og gjenbruk og resirkulering av materialer har store miljømessige fordeler. 

Ønsker du mer informasjon om 100% klubben eller GoITloop? Meld din interesse HER.

Merk! For å benytte seg av tjenesten må du være medlem av vår 100% klubb, medlemskapet er helt gratis.

 


Tilbake

Andre Fordeler