Vel forberedt

Vel forberedt

Invitasjon til gratis frokostmøte på tema;
(tjeneste)logistikk og servicekvalitet

Vi, nestor innen Logistikk-styring Jens E. Sageng i Logistikk AS, og jeg vil starte året med en invitasjon til gratis frokostmøte på et par høyaktuelle temaer som henger sammen. - bedre blir det ikke

3. februar 2023, frokost servert kl. 08:00 og vi er i gang fra kl. 08:30 til nærmere kl. 10:00
Vår vert for dagen er en spennende lokal bedrift og vi møtes i lokalene til Maxgaard Møbeltapetsering i Framnesveien 28, 3222 Sandefjord. stor gratis parkering

2023 er i gang, og med det kampen om oppdrag, kunder, kunde-tilfredshet, marginer, rekruttere og beholde de gode hodene, sikre fremtiden, muligheter og posisjon..
Som leder og eller fagperson - uansett nivå - så vet du at det handler mer og mer om oversikt og kontroll på detaljer. - og ikke minst kultur og rammer som skaper resultatene, viljen, involvering og driv... med så lite ressursbruk som mulig.

Alle bedrifter holder på med og er avhengig av kontroll med logistikken og servicekvaliteten og alt som går inn i det.
Det kan være komplisert med mange ledd og involvering fra mange parter og samarbeidspartnere eller det kan være en enklere setting med færre ledd og involverte. Det kan være "kun" pakker og sendinger eller en kombinasjon der leveransen skjer via utførende hos deg... fortsatt logistikk og prosess..

Uansett er det å ha gode folk med eieransvar og vilje med i prosessen en kjerneprosess der det ofte går feil. - og det oppstår misforståelser, klager og kostnader - samt behov for bruk av tid du ikke har.
Vi ser på (tjeneste)logistikk og servicekvalitet sammen.. for de henger sammen og påvirker hverandre mer enn en tror.
Det er jo tross alt fullt mulig å være helt fraværende selv om en er herværende... og det mentale fraværet, konsekvenser og mulighet skal vi belyse godt.

3. februar inviteres du og dine til et gratis, annerledes og givende, frokostmøte i Sandefjord på tema - logistikk og servicekvalitet.

En annerledes vinkling med eksempler fra virkeligheten for å belyse viktigheter, metoder og fokus... kosteffektivt og med gode resultater...

Vi retter oss denne gangen mot deg som er leder, mellomleder, HR, HMS, KS, Miljø og Bærekraft, prosjektledelse, økonomi, transport, driftslogistikk/automasjon osv...

Meld deg på og ta med funksjoner og fagpersoner for et foredrag som garantert vil gi nye tanker og innsikt.

- velg å bli litt mer etterpåklok i forkant.
- der ligger marginene og mulighetene...

Påmelding til;
Kolbjørn Jensen kolbjorn@atvekst.no mobil; 918 85 159

Velkommen!


Tilbake

Andre Fordeler