Bærekraftprogram

Bærekraftprogram

Kom i gang med bærekraft i egen virksomhet! 

Bærekraft er en vinn/vinn situasjon for både bedriften og klima, natur og miljø, og dette gjelder for både små, mellomstore og større virksomheter. Økte krav fra kunder, leverandører og myndigheter krever at bedriften tar klima og miljø på alvor, og det gir rom for mange nye mulgiheter.

Innhold
Her får du konkrete tips, inspirasjon og faglig påfyll for å starte bærekraftarbeidet i bedriften. Gjennom erfaringsutveksling i nettverket av deltakere og inspirerende forelesere med solid faglig erfaring innen bærekraft får du det du trenger for å kickstarte arbeidet.

Dag 1
Hvordan står det egentlig til med verden og Norge? Hvorfor står vi i denne situasjonen, og hva må til for å komme ut av den? Bærekraftmålene, krav fra kunder, forretningspartnere og myndigheter i framtiden. Sirkulærøkonomi og forretningsmuligheter i det grønne skiftet. Bærekraftige forretningsmodeller, selskaper og organisasjoner som går foran og viser vei.

Dag 2
Refleksjon fra modul 1. Hva har skjedd i egen virksomhet siden sist? Bærekraftmulighetene for SMB (statistikk, muligheter, krav og kunde/ salgmuligheter). Fotavtrykk og håndavtrykk, vesentlighet og prioritering (Hva sier forskningen om hva som haster mest for norske bedrifter. Bedriftenes rolle. Bærekrafts rapportering og relevansanalyse: Hvilke av målene du har satt deg gir økt konkurransekraft og hvilke oppleves bare som hygienefaktorer eller lite relevant for kundene dine?

Dag 3
Hva har vært lett, hva har vært vanskelig? Hvilke undermål er det valgt å sette søkelys på, og hvilke målsettinger er satt (både på klima og andre bærekraftmål). Hvilke mål og tiltak og anses som viktigst? Hva skal prioriteres først? Hvordan kan kommunikasjon og merkevare spille en tydelig, troverdig og relevant rolle innenfor bærekraft og samfunnsansvar? Effektiv kommunikasjon, unngå grønnvasking og hvordan lære av de beste?

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over tre dager (9-17)
Tønsberg: Torsdag 20. oktober, 17. november og 8. desember.

Pris: 
kr. 14 900,-

Instuktør/foreleser
Brita Staal
Spesialist i klima- og bærekraftstrategier med bred erfaring fra internasjonalt bistands- og utviklingsarbeid, norsk utenrikssaker, og internasjonal bærekraft- og CSR-ledelse. Erfaren styreleder og gründer innen klimarisikoteknologi. Startet og skalert en internasjonal klimaorganisasjon, utdannet Climate Reality Leader av Al Gore, og for tiden president for Protect our Winters Europe. 


Petter Gulli
Spesialist på bærekraft og kommunikasjon. Grunnlegger av selskapet 12 YEARS, forfatter av "HOPE", offentlig foredragsholder og klimaaktivist. Har 30 år erafing i markedsføring. Er spesielt opptatt av hvordan vi alle må og bør spille en rolle i å drive de systemiske endringene som trengs, og hvordan merkevarer kan bruke denne muligheten til å bli mer verdifulle i folks liv. 

For mer informasjon og påmelding: 
https://k2kompetanse.no/kurs/baerekraftprogrammet-2022/

 


Tilbake

Andre Fordeler