Gratis fagbrevskurs med eksamen mai/ juni 2023!

Gratis fagbrevskurs med eksamen mai/ juni 2023!

SNF har fått tilbud om plasser på fagbrevskurs hos Fønix Sandefjord AS, og kurset er gratis for våre medlemmer. Kurset er på 120 timer (26 ganger av 4 timer, pluss prøveeksamen i mai).

Om kurset:
Kurset omfatter fagbrevene salgsfaget, resepsjonsfaget og kontor- og administrasjonsfaget. Fagområdene har mange fellestemaer, som gjør at de fint kan gjennomføres i parallell. Kurset tar deg igjennom fagteori og kompetansemål, slik at du kan ta teorieksamen som praksiskandidat våren 2023. Det viktigste vi gjør på kurset er å knytte teori opp til det du gjør i praksis,samt skrive tekster du kan bruke på eksamen. For å lese mer om praksiskandidatordningen, anbefaler vi at du går inn på lenken: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Fag--og-yrkesopplaring/Praksiskandidatordningen/

Hvor foregår undervisnignen:
Undervisningen foregår på undervisningsplattformen Zoom. Du trenger kun en PC med kamera for å kunne delta på kurset.

Tidspunkt for undervisning:
Oppstart 24. august for begge gruppene.

Gruppe 1 - Torsdager 
Er spesielt  tilrettelagt for butikkmeadarbeidere, og vil derfor gå fra kl. 18.15 til kl. 21.45.

Gruppe 2 - Torsdager
Fra kl. 09.00 til kl. 13.00.

Lærer på kurset:
Læreren på kurset er Vibeke Doksæter Horn, som har lang erfaring med undervisning i fagområdene. Du kan gjerne besøke hennes nettside Kompetanseplassen.no, om du vil bli bedre kjent med henne.

Det er løpende påmelding:
Påmelding til kurset gjøres til: vibeke@kompetanseplassen.no

Om du  har spørsmål til kurset, kan du ta kontakt med Vibeke Doksæter Horn direkte, på telefon 92 65 87 86.


Tilbake

Andre Fordeler