Bransjeprogram for detalj og faghandelen

Bransjeprogram for detalj og faghandelen

Tilbudet er gratis, og kan tas ved siden av jobb!

Detalj- og faghandelen har lenge vært i omstilling og det stilles nye krav til kompetanse både innen teknologi, distribusjon, kundeservice og bærekraft. Endringer i markedet, blant annet på grunn av økt netthandel har gjort at detalj-/faghandelen er konkurranseutsatt.

Ny teknologi har også økt behovet for omstilling og kompetanseutvikling. I tillegg er det behov for kompetanse iblant annet sirkulærøkonomi og bærekraftig handel. Målet med våre bransjeprogram er å bidra til kompetanseutvikling i tråd med bransjenes behov, slik at ansatte kan takle omstillingen og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

Følg linkene nedunder for mer informasjon:

Bærekraftig handel og sirkulærøkonomi for butikkansatte

Innføring i handel 1 – Salg og markedsføring for butikkansatte

Innføring i handel 2 – HMS og lønnsomhet for butikkansatte


Tilbake

Andre Fordeler