Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening,
NAV, næringslivet og frivilligheten.

Globale Sandefjord bygger på en erkjennelse av at barriere for samfunns- og arbeidsinkludering er komplekse og sammensatte. Innvandrere er ikke en homogen gruppe. Dette er mennesker med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike kompetanse.

Utforming av helhetlige  og langsiktige løsninger krever en god kombinasjon av forskjellige virkemidler og et samarbeid på tvers av fagmiljøer. Det reflekteres også gjennom utvalgte samarbeidspartnere.

 


Tilbake