Kompetent arbeidskraft

Foto: Heidi Marie Gøperød

Kompetent arbeidskraft

Bakgrunnen for etableringen av Globale Sandefjord er at det lokale næringslivet trenger kompetent arbeidskraft – både nå og i fremtiden.

Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen vår som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster.

Globale Sandefjord har et overordnede mål om å få 1000 innvandrere ut i arbeid eller utdanning i løpet av en treårig prosjektperiode.

Globale Sandefjord skal:  

  • Inspirere arbeidsgiverne til å anerkjenne og nyttiggjøre seg mangfoldskompetanse som et konkurransefortrinn
  • Finne grűndertalenter blant innvandrere
  • Sette arbeidet med inkludering av innbyggere med innvandrerbakgrunn i system, skreddersy og videreutvikle kompetansehevende aktiviteter som matcher fremtidens arbeidsmarkedsbehov
  • Løfte frem gode historier og erfaringer med arbeids- og samfunnsinkludering
  • Skape flere arbeidsplasser og bidra til effektiv rekruttering av innvandrere i samarbeid med næringslivet
  • Jobbe tett med frivilligheten om inkludering og nettverksbygging for å forebygge utenforskap   

I inkluderingsarbeid må både hode og hjerte være med. I samarbeid med Globale Sandefjord kan du bidra til økt felleskap, og få tilbake ressurser og kompetanse som din bedrift trenger for å skape et bærekraftig arbeidsmiljø.


Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med Globale Sandefjord på post@globalesandefjord.no 

 


Tilbake