100%-klubben

100%-klubben

Som en del av 100 %-klubben skal vi jobbe langsiktig og strategisk med å resirkulere IT-utstyr. 

Gjennom et samarbeid med Atea har vi forpliktet oss til å nå et mål om å levere 100 % av vårt IT-utstyr i retur, slik at det kan gjenvinnes forsvarlig eller gjenbrukes i andre sammenhenger. Vi jobber kontinuerlig med IT-utstyrets livssyklus og hvordan vi kan optimalisere og forlenge denne. Arbeidet med 100%-klubben skjer i samarbeid med Atea Norge og de andre medlemsorganisasjonene.

100%-klubben


Tilbake