Trafikale tiltak på Kullerød og Fokserød

Trafikale forhold på Torp/Kullerød/Fokserød

  • Aktivitet

    Teams

    28. June 2021, 9:00 - 10:00

Deltagerliste

Vi inviterer til en digital statusoppdatering om reguleringsplanen for trafikale tiltak på Fokserød og Kullerød 28 juni kl 09:00.

Program:

  • Velkommen v/Ingebjørg Tollnes, SNF
  • Orientering om reguleringsplanen for trafikale tiltak Fokserød - Kullerød v/Morten Ask, planleggingsleder i Statens Vegvesen og Ingebjørg Løset Øpstad, arealplanlegger og konsulent i COWI
  • Litt om utredingen som ledet til foreslåtte tiltak
  • Konkret om varslet reguleringsplan
  • Prosessen videre frem mot vedtak

Det åpnes for spørsmål og innspill fra alle som deltar.

Varslingskart

Varsel om oppstart av reguleringsplan på Fokserød

Frist for innspill vil være 10. august.

Meld deg på for å få tilsendt link for deltakelse.
(linken blir sendt ut fredag 25. juni)

Aktiviteter