Ta sykefravær på alvor!

Ta sykefravær på alvor!

19.11.2023

I Sandefjord er det til enhver tid nærmere 2 000 arbeidstakere som er sykemeldte. Etter tre måneders sykemelding kommer 60 prosent ikke tilbake i jobb. Hvilket ansvar har du som arbeidsgiver til å følge opp og forebygge? Sykefravær er ingen privatsak. Det får du høre mer om 28. november.

Hvert år koster sykefravær det norske samfunnet 69,6 milliarder kroner, ifølge SSB. Er du en av dem som river deg i håret på grunn av høyt sykefravær? Eller lurer du på hvor mye du kan spørre den sykmeldte om? Hvilket ansvar påhviler deg som arbeidsgiver? 

Hvordan du formidler forventninger og muligheter, samt hvordan du omtaler oppfølgingsarbeidet, har stor betydning for hvorvidt du lykkes i arbeidet eller ikke. Ligger fokuset på de ansattes fravær eller nærvær? Brukes oppfølgingsplanen? Hva skal til for at alle har en god dag på jobb?

Program:
Registrering, kaffe og mingling fra kl 07.30. Faglig program starter kl 08.00.


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter