Systematisk sykefraværsoppfølging!

Systematisk sykefraværsoppfølging!

26.11.2022

Er du en av dem som river deg i håret på grunn av høyt sykefravær? Eller lurer du på hvor mye du kan spørre den sykmeldte om? Og når kan du ta kontakt med Nav? Bli med på vårt webinar onsdag 30. november kl 10.00 og hør mer om alt dette.

Nav Sandefjord ønsker et tettere og mer fruktbart samarbeid med dere som ønsker en systematisk sykefraværsoppfølging. På webinaret vil temaene være:

Hvordan du formidler forventninger og muligheter, samt hvordan du omtaler oppfølgingsarbeidet, har stor betydning for hvorvidt du lykkes i arbeidet eller ikke. Ligger fokuset på de ansattes fravær eller nærvær? Brukes oppfølgingsplanen? Hva skal til for at alle har en god dag på jobb?

For å lykkes med å redusere sykefraværet, må du jobbe aktivt for å styrke nærværet. Første skritt er en forståelse av hva du som arbeidsgiver bør/må gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor. Sykefravær er ingen privatsak, men det er avgjørende at du som arbeidsgiver blir trygg på å stille spørsmål som gir deg den informasjonen som er «need to know» fremfor «good to know».

Webinaret holdes av:

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Link for deltakelse finner du HER


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter