Hvordan lykkes med arbeidet for å møte FNs bærekraftsmål i egen bedrift?

Hvordan kan din bedrift definere gode bærekraftsmål?

  • Green Network

    Webinar

    15. December 2021, 8:30 - 9:30

Deltagerliste

FNs bærekraftsmål er blitt hele verdens mål. Men hvordan kan din egen bedrift bidra? Få hjelp til å finne ut hvordan din bedrift konkret kan jobbe med egne bærekraftsmål på vårt webinar 15. desember.

  • Lill-Torunn Kilde er strategisk rådgiver i Evig Grønn AS. Hun gir deg overblikket.
  • Steinar Gulaker er daglig leder i Haugstad Møbel og Hubben Læringsfabrikk, der de har satt bærekraftsmålene ut i praksis. Han vil gi deg en praktisk innføring i hvordan de har lykkes.

Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet.

Webinaret er åpent for alle bedrifter, men krever påmelding.

Link til Teams møte vil bli sendt til de påmeldte i forkant av møtet.

Aktiviteter