Hvordan lykkes med arbeidet for å møte FNs bærekraftsmål i egen bedrift?

Hvordan lykkes med arbeidet for å møte FNs bærekraftsmål i egen bedrift?

20.11.2021

FNs bærekraftsmål er blitt hele verdens mål. Men hvordan kan din egen bedrift bidra? Få hjelp til å finne ut hvordan din bedrift konkret kan jobbe med egne bærekraftsmål på vårt webinar 15. desember.

Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne.

Link for deltakelse finner du HER.

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet.

Webinaret er åpent for alle bedrifter, men krever påmelding.

Link til Teams møte vil bli sendt til de påmeldte i forkant av møtet. 

 


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter