Hvordan finne myk finansiering til ditt utviklingsprosjekt?

Hvordan finne myk finansiering til ditt utviklingsprosjekt?

12.09.2022

Mange bedrifter utvikler nye produkter og tjenester uten å kjenne til de mange støtteordningene i det offentlige virkemiddelapparatet, mens andre har utviklingsprosjekter med kommersialiseringspotensiale på idéstadiet som kanskje nettopp kan realiseres dersom det kan delfinansieres fra det offentlige. Dette vil du høre mer om 27. september.

Dersom dette gjelder din virksomhet - eller om du er nysgjerrig på hvordan et utviklingsprosjekt kan utvikles basert på din virksomhets kompetanse, vil dette møtet være for deg, uavhengig av bransje.

Program:

Registrering, enkel bevertning og mingling fra kl 08.00. Faglig program starter kl 08.30.

Det offentlige har en rekke støtteordninger rettet mot SMB-bedrifter for å øke innovasjonsevnen og for å koble forskningsmiljøer og bedrifter tettere sammen.  Flere av disse virkemidlene er spesielt knyttet til det grønne skiftet. Harald Østerberg, som er kompetansemegler fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune på feltet industri og teknologi presenterer kort de mest relevante støtteordningene og hvordan man kan benytte Fylkeskommunenes kompetansemeglere som gratis rådgivere for å utvikle gode prosjekter og søknader.

- Det finnes en oppfatning om at søknadsprosessen til virkemiddelapparatet er tungvint og tidkrevende. Mange av bedriftene vi hjelper i gang for å søke erfarer det motsatte, og at prosessen heller er skjerpende og klargjørende slik at utviklingsprosjektet bedre og raskere lar seg realisere, sier Harald Østerberg, som har lang erfaring som strategisk rådgiver i innovasjonsprosesser. 

Olvondo Technology er et Holmestrand-basert selskap som utvikler miljøteknologi for industrivirksomheter. De vil kort dele sin erfaring med bruk av kompetansemeglertjenesten og hvordan støtte fra Regionalt Forskningsfond nylig bidro til å sparke et utviklingsprosjekt i gang. Olvondos teknologi bidrar til avkarbonisering av industriprosesser gjennom å erstatte fossilt brensel med spillvarme og strøm. Selskapet ble i 2021 kåret til vinner av industrikategorien under EIC (European Innovation Council) sin Energy4Planet-konkurranse. Gjennom Energy4Planet fikk Olvondo Technology et samarbeid med Iberdrola som er et av Europas største energiselskap. Med Iberdrola og Åbo Akademi Universitet som partnere har Olvondo et prosjekt for å etablere et best practice demonstrasjonsanlegg for avkarbonisering av industriprosesser. En forstudie er nylig gjennomført med støtte fra RFF Vestfold og Telemark og søkes nå videreført i et hovedprosjekt.


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter