Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

Gruppesertifisering Miljøfyrtårn

23.01.2024

Vi har gleden av å kunne tilby en ny runde med Miljøfyrtårn-gruppesertifisering for bedrifter i Sandefjord. Frist for å melde seg på er 7. februar.

For at bedriften skal kunne delta, må de tilfredsstille en del krav:

Hva er inkludert?
Denne gruppesertifiseringen er en kombinasjon av et kurs og en individuell oppfølging av deltakerne i kursperioden. 

Sertifiseringsmøte nr. 1
Onsdag 14. februar kl. 08:30 - 10:30
 
Sertifiseringsmøte nr 2
Onsdag 06. mars kl. 08:30 - 10:30
 
Sertifiseringsmøte nr 3
Tirsdag 09. april kl. 08:30 - 10:30
 
Møte hos den enkelte virksomhet (for de som ønsker det)
Disse møtene vil i første rekke finne sted mellom de obligatoriske sertifiseringsmøtene. Tidspunkt avtales individuelt.
 
Sertifisering
Dato avtales individuelt - gjennomgang av uavhengig sertifisør
 
Kursleder følger progresjonen til den enkelte virksomhet etter hvert som kriteriene oppfylles. Man får individuell rådgivning der det er behov og får hjelp til å besvare alle oppgaver.

Deltakelse
Samling 1, 2 og 3 gjennomføres fysisk på Gründeriet. På de fysiske møtene bør det begrenses til én person per firma.

Pris
Prisen for sertifiseringsprosessen er: 12.500,- (eks. mva)

Ekstra støtte fra Miljøfyrtårn-rådgiver utover det som inngår i gruppesertifiseringen, vil bli fakturert til en rabattert pris på 1450,- (eks. mva.) per time. Slike ekstratimer vil ikke påløpe uten at dette er avtalt på forhånd 

I tillegg kommer følgende kostnader:

Avgiften til Miljøfyrtårn (0-9 årsverk): 4 880, - (eks. mva) * 
Avgiften til Miljøfyrtårn (10-29 årsverk): 7 510,- (eks mva) *

*Avgiften dekker etableringsgebyr og årsavgift det første året. Du finner oversikten over etableringsgebyr for virksomheter med flere ansatte, HER. Det tas forbehold om eventuelle justeringer på etableringsgebyret hos Miljøfyrtårn. Etableringsgebyret vil bli fakturert direkte fra Miljøfyrtårn-stiftelsen.

Avgift til sertifisør via Certnor:
(forbehold om justering fra Certnor i 2024)

Virksomheter i bransjekategori 1: kr 10 790
Virksomheter i bransjekategori 2: kr 12 090
Virksomheter i bransjekategori 3: kr 14 690
Tillegg per ekstra lokasjon (f.eks. eksterne lager/bygg): kr 2 500
Administrasjon og sertifikatkontrollgebyr: kr 150
Alle priser fra Certnor er eks. mva.

Oversikt over bransjekategoriene finner du HER

For virksomheter som har kriteriesett i ulike bransjekategorier, vil høyeste pris gjelde. Eventuelle reisekostnader (bil, fly, tog, buss og lignende) knyttet til sertifisering kommer i tillegg. Ved bruk av eget kjøretøy gis kjøregodtgjørelse etter statens satser utover 30 km. I tillegg er det timepris kr 490 pr. reisetid utover 30 km. Faktura for sertifisering vil bli utstedt etter endt sertifiseringsmøte.

Dersom det avdekkes betydelig avvik under sertifiseringsmøtet som innebærer vesentlig tilleggsarbeid for sertifisør vil dette faktureres i tillegg med en timepris på kr 1300.
 
Påmelding og kansellering
Påmelding er bindende og frist for å melde seg på er 7. februar. Kursavgift faktureres forskuddsvis og refunderes ikke dersom virksomheten ikke deltar på møtene eller ønsker å avbryte gjennomføringen. Det må være minimum 4 bedrifter som er påmeldt for at vi skal kunne gjøre dette som en gruppesertifisering. 

Ta kontakt med mona@sandefjordnaringsforening.no dersom du har spørsmål.


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter