Grønne anskaffelser

Green Network - grønne anskaffelser

  • Fagmøte

    Teams

    14. April 2021, 8:30 - 10:00

Deltagerliste

Hvilke grønne krav vil din bedrift bli møtt med fra offentlige og private innkjøpere, og hva skal du satse på for å vinne anbudene? Dette temaet løftes på neste digitale Green Network samling onsdag 14. april kl. 08:30.

Det blir innlegg av Lillestrøm kommune, som var først i landet med egen strategi for grønne innkjøp:
«Beyond miljømerking: Ha tillit til markedet og utnytt handlingsrommet».
Foredrag ved innkjøpsrådgiver Ine Charlotte Høyer.

Sandefjord kommune tar også med seg sin nye, ferske anskaffelsesstrategi, og forklarer hvordan de vil bruke den i praksis.
«Hvordan økt fokus på miljøperspektivet kan påvirke anbudskonkurransene».
Foredrag ved Øyvind Wøllo, stabssjef økonomi og analyse, og Eva Iren Arntzen, innkjøpssjef.

Kinnarps er en stor leverandør til både offentlige og private innkjøpere. De vil fortelle hvordan de jobber aktivt med bærekraft for å møte miljøkravene i anbud. 
«Gjennomtenkt design med bærekraftige materialer».
Foredrag ved Jeanette Wengård, rådgiver for Kinnarps i Vestfold og Telemark.

 Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet. Webinaret er åpent for alle bedrifter, men krever påmelding.

Link til Teams møte vil bli sendt til de påmeldte i forkant av møtet. 

Aktiviteter