Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering

  • Green Network

    Webinar

    3. May 2023, 8:30 - 9:30

Deltagerliste

Mer informasjon kommer.

Green Network er en fagarena hvor Sandefjord Næringsforening samarbeider med næringsforeningene i Grenland, Larvik, Tønsberg, Horten og Holmestrand for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet. Webinaret er åpent for alle bedrifter.

Aktiviteter