Solkraftverk på bygg er hot!

Foto: Solenergiklyngen/Kristin Svorte

Solkraftverk på bygg er hot!

 • Green Network

  Webinar

  31. August 2022, 8:30 - 9:30

Deltagerliste

Med dagens strømpriser og økte krav til elektrifisering snur mange seg etter sola. Solenergianlegg er blitt vanlig på både boliger, næringsbygg og offentlige bygg, Men passer det hos oss? Meld deg på vårt webinar 31. august kl 08:30!

Vi gir deg overblikket, og presenterer ulike case fra solkraftanlegg på næringsbygg og offentlige bygg. Og setter av tid til spørsmål. 

Program:

 • Velkommen v/Ingebjørg Tollnes, Sandefjord Næringsforening 
 • Hvorfor solkraft, og hvorfor nå? Hvordan satser Norge og Europa på solkraft i sine energisystemer? Hvilke krav kommer? v/Lill-Torunn Kilde, strategisk rådgiver i Evig Grønn AS, har lang fartstid fra Solenergiklyngen
 • Hvordan bygge lønnsomme solkraftanlegg på offentlige bygg og næringsbygg? v/Kim Olsen, daglig leder i Blue Tec, har blant annet levert solkraftanlegget på Oslo rådhus
 • Hvordan kombinere solkraftanlegg med smart styring, batterier og ladestasjoner? v/Helge Skaug, saksbehandler Alt+, leder elbil og sol i Alt Vestfold
 • Få 75 prosent støtte til mulighetsstudie for solenergi på yrkesbygg v/ Magnus Kvalbein, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Spørsmål og svar

Green Network er en fagarena hvor vi samarbeider med de andre næringsforeningene for å bidra til økt grønn konkurransekraft for bedriftene. Sandefjordbedriften Evig Grønn AS er faglig ansvarlig for innholdet. Webinaret er åpent for alle bedrifter.

Link sendes ut til påmeldte i forkant.

 

Aktiviteter