Generalforsamling

Generalforsamling

18.02.2021

På vegne av styreleder Morten Gran inviterer vi til generalforsamling i Sandefjord Næringsforening.

Vi har lagt bak oss et annerledes år, og hadde sett fram til å gjennomføre vår tradisjonsrike generalforsamling med fysisk oppmøte. Men på grunn av gjeldende smittevernregler, blir årets møte digitalt.

PÅLOGGING: Link sendes ut til de påmeldte i forkant av møtet.

Agenda:
1. Valg av møteleder og godkjenning av møteform
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Forslag til vedtektsendringer
5. Valg av styre
6. Valg av revisor
7. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift
8. Eventuelt

Saksdokumentene finner du her:

Årsberetning for 2020
Revisors beretning for 2020
Forslag til vedtektsendringer
Valgkomiteens innstilling
Forslag til kontingent fra 2022
Fullmakt

Frist for innsending av forslag til saker er onsdag 3. mars. Eventuelle forslag sendes til styreleder morten.gran@grans.no. Har du innsigelser på å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, ber vi deg melde fra til styreleder innen samme tidsfrist.

Dersom du ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, er det fint om du sender oss din fullmakt innen 12. mars til post@sandefjordnaringsforening.no. Kun medlemmer i Sandefjord Næringsforening er stemmeberettiget.


Påmeldingsfrist 15. mars kl 16:00, link for påmeding er derfor tatt vekk. 

 


Tilbake

Aktiviteter