Generalforsamling

Generalforsamling

  • Aktivitet

    Scandic Park Sandefjord

    16. March 2022, 18:00 - 22:00

  • Kun 80 plasser

Deltagerliste

Velkommen til et av årets høydepunkter for oss i Sandefjord Næringsforening!

Pris: 950,- per person for 3 retters middag med drikke.
Bindende påmelding innen 9. mars, avmeldinger etter denne datoen vil ikke bli refundert.

Agenda:
1. Årsberetning for 2021
2. Regnskap for 2021
3. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
4. Valg av styre
5. Valg av revisor
6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2023
7. Eventuelt

Saksdokumentene blir lagt ut her:
Årsberetning for 2021
Revisors beretning for 2021
Valgkomiteens innstilling

Frist for innsending av forslag til saker er onsdag 23. februar. Eventuelle forslag sendes til styreleder Pia Bjørntvedt Wøllo pia.wollo@pwc.com

Den formelle delen avholdes i Grønne sal. 

Velkommen!

Aktiviteter