Generalforsamling i Sandefjord Næringsforening

Generalforsamling i Sandefjord Næringsforening

18.02.2022

På vegne av styreleder Pia Bjørntvedt Wøllo har vi gleden av å invitere til generalforsamling den 16. mars. Vi ser fram til å gjennomføre vår tradisjonsrike generalforsamling med fysisk oppmøte på Scandic Park Sandefjord.

Pris: 950,- per person for 3 retters middag med drikke.
Bindende påmelding innen 9. mars. Avmeldinger etter denne datoen vil ikke bli refundert.

Agenda:
1. Årsberetning for 2021
2. Regnskap for 2021
3. Eventuelle forslag til vedtektsendringer
4. Valg av styre
5. Valg av revisor
6. Fastsettelse av kontingent og serviceavgift for 2023
7. Eventuelt

Saksdokumenter:
Årsberetning for 2021
Revisors beretning for 2021
Valgkomiteens innstilling

Frist for innsending av forslag til saker er onsdag 2. mars. Eventuelle forslag sendes til styreleder Pia Bjørntvedt Wøllo pia.wollo@pwc.com

Fullmakt:
Dersom du ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, er det fint om du sender oss din fullmakt innen 11. mars til post@sandefjordnaringsforening.no. Kun medlemmer i Sandefjord Næringsforening er stemmeberettiget. 

Den formelle delen avholdes i Grønne Sal. Middag serveres i Gobelin Galleriet. Det blir musikalsk innslag ved Fjord Classics.

Velkommen!


Tilbake Lyst til å bli medlem?

Aktiviteter